Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Rozpočet Liberce v příštím roce předpokládá příjmy v celkové výši 2 300 613 274 Kč

19. 09. 2019 | 16:32

  Liberečtí radní se na své úterní schůzi seznámili s návrhem rozpočtu příjmů statutárního města Liberec na rok 2020. Předpokládané příjmy příštího roku odbor ekonomiky navrhuje ve výši 2 300 613 274 Kč. Daňové příjmy a poplatky předpokládá ve výši 1 992 349 000 Kč.

LBC pros18 03ok
Foto Mad

Návrh příjmů rozpočtu města na rok 2020 je připraven v souladu s prognózami finančních institucí a na základě střednědobého výhledu rozpočtu města.

Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, tedy daň z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů), právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí a daň z hazardních her. Dalšími důležitými příjmovými položkami jsou poplatky např. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a správní poplatky. Nedaňové příjmy město předpokládá ve výši 169 254 164 Kč. U nedaňových příjmů se jedná např. o příjmy spojené s parkovacím systémem, příjmy na provozování MHD, příjmy z dividend společnosti FCC Liberec a další.

Další významnou položkou jsou odvody z odpisů zřízených příspěvkových organizací. Předpokládané kapitálové příjmy jsou ve výši 36 000 000 Kč. Další významnou položkou jsou příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Přijaté transfery budou ve výši 103 010 110 Kč. Sem patří především příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu, který je plánován v souladu s přípravou státního rozpočtu na rok 2020 s 5% ním nárůstem, a dále odvod z hospodářské činnosti města, který odhadujeme ve výši 16 533 950 Kč. Výsledná hodnota vedlejší hospodářské činnosti je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti.

Rada města také odsouhlasila rozpočtové opatření, kterým se celkové letošní příjmy navyšují o 14 423 576 Kč. V příjmech se o 2 885 000 Kč navyšuje plnění od společnosti EKO-KOM, 1 439 008 Kč tvoří odvody z odpisů ZŠ a MŠ a některé příjmy se upravují podle skutečnosti. Celkové výdaje se navyšují o 19 190 636 Kč.

Nejvyšší nárůst výdajů je na odboru ekologie, a to ve výši 6 456 622 Kč (např. zvýšení příspěvku na provoz Městským lesům, čištění města - plochy zeleně, nákup kompostérů), dále na odboru strategického rozvoje a dotací o 4 806 000 Kč (např. výdaje na vícepráce na ZŠ 5. května), ve Fondu pro opravy a vybavení ostatní se navyšují výdaje o 9 950 000 Kč na budovy, jejich opravy a na dopravní prostředky.

 Financování se navyšuje o 4 767 060 Kč, z čehož 6 106 000 Kč představuje zapojení zůstatku fondu kofinancování minulých let. Čerpání kontokorentního úvěru se snižuje o cca 2,5 mil Kč. Rozpočtové opatření bude projednávat zářijové zastupitelstvo.

LB/Jana Kodymová