Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Výstava v knihovně ukáže, jak se do kraje otisklo 15 let v Evropské unii. Do investic šly desítky miliard korun

20. 10. 2019 | 18:16

Ať už se jedná o opravené silnice, pomoc přírodě, pokroky ve výzkumu a vývoji, obnovu památek či třeba kvalitnější zdravotnictví, investice z Evropské unie jsou v Libereckém kraji viditelné téměř všude. Krajská vědecká knihovna hostí od 22. října komplexně pojednanou putovní výstavu s všeříkajícím názvem Otisky EU v Libereckém kraji.

ED TOPmad
Evropský dům.

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Za oněch patnáct let získal Liberecký kraj na dotacích desítky miliard korun. „Jen od začátku tohoto operačního období v roce 2014 úspěšně uskutečnilo celkem 442 projektů; výdaje na ně činily přes šest miliard korun. Každý z těchto projektů pomáhá náš kraj rozvíjet a já věřím, že tato zajímavá expozice bude motivovat k dalším novým projektům,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, krajská radní pověřená řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Co je na výstavě k vidění? Panely představují zdárně dokončené projekty v jednotlivých oblastech — ať už to jsou životní prostředí, bezpečnost, vzdělávání či sociální oblast. Díky evropským dotacím například vznikl v libereckých Ruprechticích azylový Dům pro ženy a rodiny s dětmi, v Turnově Horolezecké muzeum a Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou.

Na různých místech kraje se díky dotacím při středních školách rodí Centra odborného vzdělávání, daří se také za pomoci promyšlených technologií snižovat energetickou náročnost budov, v nichž sídlí příspěvkové organizace Libereckého kraje. „Smart řešení jsou trendem současné doby, který intenzivně podporujeme. Naplňujeme tak naši koncepci Chytřejší kraj,“ dodala radní.

Výstava vznikla díky iniciativě sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje, který se na regionální úrovni zaměřuje mimo jiné i na přípravu nového programovacího období 2021 až 2027. Sekretariát spravuje krajskou databázi nových projektových záměrů, na základě které bude možné zacílit finanční zdroje v nových dotačních programech. Databáze je stále otevřena pro všechny žadatele z kraje, ať již z veřejného či soukromého sektoru.

Vernisáž výstavy se koná 22. října od 11 hodin v prvním patře Krajské vědecké knihovny v Liberci. Během ní jsou připraveni odpovídat na dotazy vybraní zástupci. Ti představí své projekty, které připravovali, uskutečnili, nebo dodnes využívají jejich výstupy a výsledky. Další zajímavé informace k výstavě jsou na webových stránkách www.rsk-lk.cz a www.regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz.

Expozice bude v knihovně k vidění do 31. října a poté poputuje dál. Od 1. do 25. listopadu bude v libereckém obchodním centru Forum, od 9. prosince do 5. ledna příštího roku na městském úřadu v Semilech a od 6. do 23. ledna v aule základní školy v Kravařích. Mezi 24. lednem a 21. únorem ji zhlédnou lidé v českolipské Základní umělecké škole a od 6. do 23. dubna návštěvníci kulturního centra Střelnice v Turnově.

LK/Filip Trdla