Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Zdevastovaný zámeček v Machníně si Liberec koupil nazpátek za dvojnásobek původní ceny

27. 09. 2019 | 0:08

AKTUALIZOVÁNO: Žádný velký třesk, jak avizovala opoziční propaganda, to nebyl. Téměř bez diskuse a svorně, všemi 33 hlasy přítomných libereckých zastupitelů, byl odsouhlasen zpětný odkup machnínského zámečku, kde bývávala vyhlášená oční léčebna. Zámeček, který prošel divokou privatizací, nic v něm nevzniklo a léta chátrá, si město koupí zpátky za 2,82 milionu.

machDam1
Aktuální foto z konce září: Mad, fotogalerie dole je z archivu

Původní plány dvou podnikatelů ve zdravotnictví zkrachovaly (chtěli tam mít sanatorium nebo malokapacitní domov důchodců) a nemovitost je, navzdory desetileté snaze tří politických reprezentací o zvrat, na spadnutí. Zastupitelé proto souhlasili, že si objekt i přilehlé pozemky koupí zpět a scelí je se svými pozemky, jež tyto obklopují.

Vznikne tak celek, který může mít budoucnost. Poté město nemovitosti prodá investorovi, který bude respektovat zájem města, resp. jehož cíl bude korespondovat s veřejným zájmem. Možná je též směna za jiné pozemky. Než se tak stane a než město zvládne složitou administrativu spojenou s vypořádáním majetku, dostanou lokalitu „na hraní“, tedy k posouzení a gejzíru nápadů, studenti dvou fakult architektury. Ti možná vymyslí projekt pro budoucnost, jenž se může zalíbit potenciálním zájemcům.

Transakci ve čtvrtek liberecké zastupitelstvo schválilo jednohlasně, i když je cena dvakrát vyšší, než za jakou chtělo vykupovat původně. Hlavní motivací k jejich souhlasu bylo, že se radnice stane výhradním vlastníkem celého areálu. "Město vlastní 30.000 metrů okolních pozemků, a to že v srdci těch pozemků by byl majetek někoho třetího, ty naše pozemky zásadním způsobem znehodnocuje," uvedl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj). V plánu je podle něj nabídnout ucelený areál k prodeji nebo ke směně. "Jak to bude pro město výhodné," dodal.

Zámeček na okraji města byl kdysi honosným sídlem zasazeným do udržovaného lesoparku, dnes je v dezolátním stavu a dlouhodobě do něj zatéká. Jako rodinné sídlo si ho zřejmě nechal postavit roku 1882 továrník Adolf Schwab, politik a majitel textilky. Podle jiného zdroje ale šlo o sídlo továrníka Kleinerta z počátku 20. století. Po znárodnění za minulého režimu tam bylo vyhlášené oční sanatorium, do kterého se jezdily léčit děti s očními vadami z celé země.

Aktuální foto Mad

Město prodalo zámeček společně s domkem správce a strážní věží na ploše bezmála 500 metrů čtverečních pod tržní cenou za 1,4 milionu korun v roce 1999. Nižší cena byla podmíněna veřejně prospěšným účelem. Domy získala tehdy společnost patřící libereckým lékařům, kteří se zavázali vybudovaním sanatoria, což se ale nestalo. Město kvůli porušení podmínek převodu začalo o navrácení zámečku usilovat poprvé zhruba před deseti lety. Jednání ale zhatilo úmrtí jednoho z akcionářů společnosti Sanatorium Machnín a nevypořádané dědické řízení.

Firma skončila v likvidaci a město u likvidátora neuspělo s požadavkem na vrácení zámečku městu za původní cenu 1,4 milionu. Podle likvidátora předkupní právo pro město zaniklo. Radnice se rozhodla preferovat dohodu před soudním sporem. Před deseti lety se zámeček objevil v nabídce jedné realitní kanceláře s cenou 19 milionů korun, nyní je z něj ruina. "Stav objektu je velmi nelichotivý. Jediné, co má nějakou reálnou hodnotu, je domek na vstupní bráně, který je obýván nájemníky," uvedl již dříve Šolc.

Aktuální foto Mad

Fakta z Důvodové zprávy pro zastupitele: Jedná se o výkup pozemků včetně budov v Machníně. Likvidátor tyto nemovitosti Liberci nabídl k odkoupení za 2 820 000 Kč. Cenu se ani po intenzivním jednání nepodařilo snížit. V případě odkoupení pozemků s budovami bude mít město ve vlastnictví opět celý areál, který může dále využít či jinak zhodnotit.

Na SML se obrátil správce konkurzní podstaty Sanatorium Machnín a.s., v likvidaci s podnětem jednaní o výkupu nemovitostí včetně všech jejich příslušenství a venkovních úprav z podstaty zaniklé společnosti. SML by o nemovitý majetek již dávno přišlo nebýt závěrů kontrolního výboru z roku 2008 a následného usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 48/08 o neplnění podmínek.

Následný úplatný převod nemovitostí na SML byl protahován do doby úmrtí jednoho z akcionářů. Rada města Liberec dne 18. 6. 2019 neveřejně projednala záměr výkupu pozemků s budovami od Sanatoria Machnín a.s., v likvidaci a souhlasila se záměrem výkupu. 24. 7. 2019 proběhlo jednání s likvidátorem Sanatoria Machnín a.s., který byl seznámen s kupní smlouvou z r. 1999 s tím, že město chce uplatnit předkupní právo ve smyslu této kupní smlouvy. Cena by v tomto případě nebyla avizovaná 2,820.000 Kč, ale stejná za jakou město budovy prodalo, t. j 1,472.745 Kč.

V pátek 26.7. 2019 likvidátor město informoval, že podle jejich právního výkladu došlo po 10 letech k zániku předkupního práva Liberce ve smyslu kupní smlouvy. 29. 7. 2019 byl SML zaslán návrh kupní smlouvy s cenou  2 820 000 Kč. SML má k dispozici znalecký posudek likvidátora, kde byla znalcem stanovena cena obvyklá ve výši 2 700 000 Kč. Současně byl zpracován znalecký posudek znalcem, kterého najalo město k vypracování a posouzení těchto nemovitostí. Jím stanovená cena obvyklá byla určena na 2 350 000 Kč.

Vedení SML má zájem předmětné nemovitosti koupit, zcelit vlastnictví a po posouzení statického stavu Kleinertovy vily, následně celistvý soubor majetků nabídnout k prodeji zájemcům, kteří budou garantovat využití území v souladu s územním plánem.

uba, čtk