Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Novela zákona posiluje některé kompetence policistů v Polsku a zpřísňuje postihy pro řidiče

05. 12. 2019 | 12:05

 7. listopadu letošního roku vstoupila v Polské republice v účinnost novelizace předpisů týkajících se pravidel provozu na pozemních komunikacích.  Nová legislativa zpřísňuje pravidla provozu a zvyšuje kompetence policistů během průběžných kontrol řidičů.

Co nové změny přinášejí ?

Policisté jsou oprávněni zadržet řidiče a provést kontrolu prakticky kdekoliv, a to i na místě, kde je zákaz zastavení a stání, samozřejmě pod podmínkou neohrožení silničního provozu. Kontrola tedy bude možná například i na chodnících  nebo na autobusových zastávkách.

Příslušník policie nemá povinnost se před provedením dechové zkoušky legitimovat.

Policisté budou nově kontrolovat stav počítadla ujeté vzdálenosti vozidla, o kterém provedou záznam do centrálního systému evidence vozidel. To se týká rovněž vozidel převážených na tažném zařízení. V případě pochybností má policie oprávnění vydat příkaz k podrobení vozidla detailní technické kontrole. Kontrolu tachometru je oprávněn provést příslušník policie, inspektor inspektorátu silničního provozu, příslušník vojenského četnictva, pohraniční stráže a daňového úřadu.

Policista je oprávněn uložit pokutu ve výši 500 polských zlotých (přibližně 3 000 českých korun) za neuposlechnutí příkazu během prováděné kontroly nebo za ztěžování kontroly například porušením příkazu setrvání rukou na volantu nebo nehybného setrvání na místě řidiče a neopouštění vozidla. V soudním řízení je možné za tento přečin uložit trest ve formě pokuty ve výši 3 000 polských zlotých (18 000 českých korun).

Inspektoři životního prostředí budou v případě jakýchkoliv pochybností oprávněni odstranit zajišťovací plomby na převáženém nákladu a kontrolovat vozidla převážející odpad.

Informace o novelizaci pravidel provozu na pozemních komunikacích v Polsku zveřejnilo Velvyslanectví České republiky ve Varšavě na svých stránkách. Dohledat ji lze na odkaze: https://www.mzv.cz/warsaw

PČR/Ivana Baláková