Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V minulosti se na Boží hod vánoční nesmělo nic dělat, významný den se nemohl poskvrnit prací

25. 12. 2023 | 0:00

Dnes máme Boží hod vánoční. 25. prosinec je v České republice zařazen mezi sváteční dny a zároveň patří do skupiny dnů pracovního klidu. Jedná se o faktický začátek Vánoc a Den narození Páně.

Boží hod vánoční je slavnostním dnem, který se nese ve znamení rodinných návštěv, slavnostního oběda a večeře. V českých zemích se zpravidla podává pečená husa se zelím a knedlíky nebo kachna (popř. krůta). K tradičním zvykům, pokud zemi nesužuje pandemie a vládní omezení kvůli šíření smrtelně nebezpečného viru, patří i rodinná vycházka do některého z kostelů, ve kterých jsou od Štědrého dne vystaveny jesličky. Slouží se zde i tradiční božíhodová vánoční mše, oslavující narození Ježíše Krista.

Ve vinařských krajích sledovali věřící během mše dle tradice pronikající sluneční paprsky. Pokud ozářily při mši faráře, bylo to znamení hojné úrody nadcházejícího roku. V minulosti se na 1. svátek vánoční nesmělo pracovat, nestlala se lůžka a nezametala světnice. Takto významný den se zkrátka nesměl poskvrnit prací. Pro dnešního moderního člověka je již jen těžko představitelný zvyk nechodit v tento den z domu a trávit jej rozjímáním a odpočinkem pouze v rodinném kruhu. 

V jiných státech se tradičně slaví Vánoce až 25. prosince. V západní Evropě a Severní Americe jsou dárky se dárky rozbalují až dnes ráno. Znáte to z četných zahraničních filmů.
 
lo s využitím www.atlasceska.cz