Vznikne-li válečný konflikt, dají téměř všechny pojišťovny od svých klientů ruce pryč. Říká se tomu výluka

09. 03. 2022 | 8:06

Každým dnem se svět může stále více přiblížit k válečnému konfliktu. To si samozřejmě nikdo nepřeje, neboť by to ohrozilo lidské životy i majetek. Jak se však na válku dívají pojišťovny? Tak, jak předpokládáte. V neprospěch klientely. Není tajemstvím, že pojišťovny uplatňují výluky. Tedy, v pojistných podmínkách vyjmenovávají situace, při kterých by bylo plnění pojišťovny zamítnuto.

UAvalkaUNianNet9
Foto z databáze volně přístupných fotografií z rusko-ukrajinské války na www.unian.net

Má se za to, že mezi takové výluky patří i různé extrémní situace jako jsou škody vzniklé následkem válek, vzpoury, povstání, stávek, terorismu, zásahu státní moci nebo působením jaderné energie. A po posledních letech víme, že to je i pandemie.

Válka a pojištění osob

Prošli jsme proto pojistné podmínky pojišťoven, u kterých si můžete pojistit například úraz, pracovní neschopnost, invaliditu či smrt. Většina pojišťovacích institucí uplatňuje výluku na pojistné události, které přímo či nepřímo souvisejí s válečnou událostí. Přístup pojišťoven však není jednotný. Některé pojišťovny rozlišují tzv. aktivní účast na válce (platí zejména pro vojáky), kdy výluku uplatňují, a tzv. pasivní účast (platí pro běžné obyvatelstvo), kdy výluku naopak neuplatňují.

Pojišťovna - Pojistné plnění v souvislosti s válečnou událostí

ALLIANZ - ANO, vyloučena je pouze aktivní účast; pokud by pojišťovna měla vyplatit více než 500 mil. Kč za extrémní situace, plněno by bylo max. 2 000 000 Kč

ČPP - NE, vyloučena aktivní i pasivní účast

ČSOB - NE, vyloučena aktivní i pasivní účast

GENERALI ČP - NE, vyloučena aktivní i pasivní účast

KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA - OMEZENĚ, vyloučena je aktivní účast; dále událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat

KOOPERATIVA - NE, vyloučena aktivní i pasivní účast

MAXIMA - NE, vyloučena aktivní i pasivní účast

METLIFE - NE, vyloučena aktivní i pasivní účast

NN - NE, vyloučena aktivní i pasivní účast

PILLOW - ANO, vyloučena je pouze aktivní účast

SIMPLEA - ANO, vyloučena je pouze aktivní účast

SLAVIA - NEJEDNOZNAČNÉ, pojišťovna události související s válkou v obecné části podmínek vylučuje zcela, ve zvláštní části však vylučuje jen aktivní účast

UNIQA - ANO, vyloučena je jen válečná událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat

YOUPLUS - OMEZENĚ, vyloučena je aktivní účast; dále událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat


Válka a pojištění majetku

Na rozdíl od pojištění osob jsme nenašli žádné pojištění majetku (pojištění nemovitosti a domácnosti, pojištění auta), které by neuplatňovalo výluku na poškození majetku v souvislosti s válkou. Pojišťovny jsou dokonce ještě přísnější a vylučují i méně extrémní situace. Neplní nejen při válce, ale ani za škodu následkem hromadných nepokojů, zásahem státní moci nebo veřejné správy.

Pojištění a ostatní extrémní situace

Rozdíly mezi pojišťovnami najdeme nejen ve vztahu k válečným událostem, ale i v podobně vážných situacích jako je působení jaderného záření, při chemické a biologické kontaminaci, při povstáních, nepokojích, vzpourách a podobně. To, zda pojišťovna plní či neplní v těchto situacích, není klíčový parametr pro porovnání pojistných produktů. Jistě to však ukazuje na důležitost čtení pojistných podmínek před sjednáním smlouvy s pojišťovnou. Pojištění se mezi sebou různí mnohem více než ostatní finanční produkty a má smysl ho porovnávat.

TZ/Dušan Šídlo (Akademiepojištění.cz) a Daniel Šafrán (EUCS Analytics)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace