„Guláš“ kolem dotací z IPRÚ bude muset srozumitelně vysvětlit nová náměstkyně primátora

03. 03. 2020 | 5:32

Současné a minulé vedení krajského Liberce se nyní ve veřejném prostoru navzájem osočují, kdo může za to, že je ohroženo čerpání dotací z Integrovaného programu rozvoje území (IPRÚ). Jedná se o evropské peníze určené nejen pro pro Liberec, ale i pro Jablonec, Liberecký kraj, DPMLJ a další žadatele.

penízepast
ilustrační foto

Současná koalice jisté potíže oznámila už před 14 dny po jednání rady města s tím, že z alokovaného objemu značně ukrajuje aktuální kurs koruny vůči euru a že některé projekty budou muset být pravděpodobně odloženy na příští programovací období. Souběžně ale uvedla, že pro krajské město našla řešení mj. v podobě výpomoci od jiných měst.

Problematika je natolik složitá, že se jí kromě standardní radniční tiskovky po jednání rady věnovala i speciální tisková konference primátora Jaroslava Zámečníka (SLK), která se uskutečnila těsně před únorovým jednáním zastupitelstva. Setkání s novináři reagovalo na opožděný "výstřel" nynější opozice, která vysoce pravděpodobně stála na počátku problémů s čerpáním IPRÚ. Změna a LOL na svém propagandistickém webu nevybíravě všechny dnešní potíže svedly na neschopnost garnitury, která na libereckou radnici nastoupila po nich.

Je nyní na radnici, aby veřejnosti srozumitelně vysvětlila, kdy a co bude za dotační evropské peníze v liberecko-jablonecké aglomeraci realizováno. Zákulisí procesů je pro někoho snad zajímavé, leč pro cíl nepodstatné.

Jenže, opozice o víkendu problém začala eskalovat a opakovaně zveřejnila, že všechny nynější problémy jdou výhradně za současnou libereckou vládou. Problematiku se primátor snažil vysvětlit, na internetu mj. napsal: „V prvním dopise z října 2016 MMR město Liberec (to v jeho vedení byla ještě Změna, která měla dotace v gesci) informuje, že na rok 2017 rezervuje 246 mil. Kč a na rok 2018 rezervuje 291 mil. Kč. V dopise stojí, že v případě, že nebudou do konce října příslušného roku (to byla za dotace stále odpovědná ZPL, konkrétně tehdejší „ekonomický a dotační" náměstek Jan Korytář) doloženy fakturami (tzv. žádosti o platbu), bude tato rezervace krácena.

Koncem října 2018 (to stále dotacím vládla Změna, po prohraných komunálních volbách ale věděla, že na radnici končí) bylo doloženo pouze 161 mil. Kč vyčerpaných financí z rezervace 538,5 mil. Kč. Právě zde vznikl zásadní amatérismus - nevyčerpání 377,5 mil. Kč,“ vypočetl primátor.

„V minulých měsících nynější vedení města dokázalo vyjednáváním s MMR ČR a dalšími městy, že problém, který vznikl špatným plánováním a řízením projektů v letech 2017 a 2018 (nevyčerpání 377,5 mil. Kč, v Liberci vládla mj. Změna, nové vedení začalo úřadovat až v prosinci 2018) snížit na minimum tak, aby se to města Liberce vůbec netýkalo,“ konstatoval Zámečník.

Oblast pokrytá IPRÚ má u ministerstva pro místní rozvoj (MMR) alokováno přes 1,6 miliardy Kč a liberecká radnice, která je administruje, vydala soupis projektů, na nichž se pracuje. Liberci má připadnout z alokované částky 639 830 065 Kč, Libereckému kraji 410 955 808 Kč, Jablonci nad Nisou celkem 246 807 953 Kč a ostatním žadatelům (například dopravnímu podniku či neziskovkám) 312 148 244 Kč.

To je celkem 1 609 742 070 Kč, které by měly doputovat, pokud budou v termínu podány žádosti o platbu. Je tak zcela jedno, kolik projektů si kdo namaloval do tabulek, rozhodne práce odvedená do termínu konce programovacího období, již lze podle velmi striktních pravidel ministerstvu vyfakturovat.

Jan Korytář, „ekonomický a dotační“ náměstek primátora v předchozí radniční koalici, byl „mistr“ tabulek. Za čtyři roky, co měl dotační peníze v gesci, jich vygeneroval hodně a zručně žongloval s miliony v nich zanesenými. Což činí i nyní, kdy se pustil do veřejné polemiky s primátorem Zámečníkem. Faktem je, že se čerpání dostalo do potíží i proto, že řada Korytářem připravených projektů je optikou současné koalice rizikových i hrubě nedotažených.

Jediné, na čem se Změna a SLK aktuálně shodnou je, že problémy způsobil ten druhý. Společnou řeč nemohou najít, protože každá z partají má svůj úhel pohledu a snad i svůj díl pravdy, o nichž protistranu nedokáže přesvědčit.

V současné radniční vládě navíc dotační sféra připadla koaličnímu ANO. Příslušný náměstek se ale koncem loňského října dobrovolně vzdal funkce a dotační tématika tak v Liberci zůstala bez patřičného politického krytí.

Primátorova snaha vysvětlit složitě vysvětlitelné se prozatím minula účinkem, protože opozice túruje a chce si na komplikované problematice napravit notně pošramocenou pověst. Její představitelé si navíc, neznámo proč, myslí, že dotacím rozumějí nejlépe na světě. Je to ale pouze jejich dojem nepodložený praxí. Ne, že by Změna a její ekologická filiálka neuměly podojit dotační penězovody, ale tohle je úplně jiná liga. Dotační praxi podle not ZPL ostatně Liberec v letech 2014 – 2018, když byla nejsilnější stranou v radniční koalici, zažil. I s „výsledky“, jež dost dobře znají všichni, kdo se o místní politiku zajímají.

S prvním březnovým pracovním dnem na pozici náměstkyně, která má v gesci i dotace, nastoupila Radka Loučková Kotasová z ANO, která přešla z Libereckého kraje. Loučková Kotasová přichází na libereckou radnici právě včas. Je považována za skutečnou znalkyni dotačních procesů a až se v radničním „dotačním guláši“ zorientuje, bude muset veřejnosti věcně a stručně, bez partajního balastu a pusté propagandy, vysvětlit, jak do s dotacemi z IPRÚ bylo, je a bude.

Alena Roubalová

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace