Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec má Radu pro klima, předsedá jí náměstek Němeček, zapojila se exnáměstkyně Hrbková

04. 10. 2019 | 18:06

Statutární město Liberec činí řadu opatření pro zmírnění klimatických změn a jejich dopadů na občany a na celé město. Jedním z dílčích kroků je ustanovení Rady pro klima složené z odborníků i politiků. Na posledním jednání libereckých radních byla tato skupina jmenována.

LBC pros18 03ok
ilustrační foto Mad

Předsedou se stal statutární náměstek Jiří Němeček a členy pak: MVDr. David Nejedlo, Renata Balašová, Ing. Petr Olyšar, Jarmila Mejstříková, Ing. Karolína Hrbková, MUDr. Anna Kšírová, Ing. Věra Přibylová, Ing. Martin Dušek.

Pracovní skupina rady města – Rada pro klima bude napomáhat radě města i jeho vedení efektivně směřovat město Liberec ke zmírnění dopadů klimatické změny. Rada pro klima bude úzce spolupracovat s Výborem pro rozvoj a životní prostředí a Výborem pro územní plánování. Devítičlenná pracovní skupina klima bude řešit zejména témata týkající se sucha, povodní, péče o zeleň, odpadů, hospodaření vodou ve městě, dopravy, územním rozvojem, environmentální osvětu a zajištění informovanosti veřejnosti.

LB/Jana Kodymová