Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Michael Canov se chce pokusit o nemožné: Překopat senátní okrsky tak, aby měly logiku

22. 10. 2019 | 14:52

AKTUALIZOVÁNO: Čtyřiatřiceti hlasy přítomných zastupitelů schválilo krajské zastupitelstvo úkol pro hejtmana, aby se zapojil do agendy spočívající v přesunech obcí do logických a přirozeně spádových okrsků pro senátní volby. Partnerem mu bude ministerstvo vnitra a vydatným pomocníkem senátoři zvolení za SLK, resp. STAN.

canovVolbysenát
archivní foto

S návrhem přišel na jednání zastupitelů senátor za liberecký volební okrsek Michael Canov (SLK), který je zároveň krajským zastupitelem. Navrhl, aby se Chrastava, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rynoltice a Janovice v Podještědí staly součástí libereckého okrsku. Nyní tamní občané volí v českolipském obvodě, což vzhledem k přirozené spádovosti a vzdálenosti do České Lípy nedává smysl. Vyjmenované obce by se mohly vyčlenit ze senátního obvodu 36 Česká Lípa do senátního obvodu 34 Liberec.

Canov podotkl, že návrh otevře a podpoří v horní komoře parlamentu a nevyloučil, že tím spustí lavinu, neboť takových nelogických volebně-okrskových slepenců je po republice celá řada. „Pokusím se o nemožné, neboť hrozí, že bude nynější stav definitivně zakonzervován. To je špatně, protože občané bydlící v okrscích, které zahrnují obce, jež k sobě nemají spádově blízko, nemají ani důvod do Senátu volit,“ uvedl Canov.

Přiblížil i méně známý fakt, že se některé obce po okrscích stěhují, například v případě, že v sousedství stoupne počet obyvatel a je třeba kvůli dodržení počtu občanů vymístit konkrétní počet lidí, například tolik, kolik jich má jiná obec v okolí. A tak se stává, že přeskupená vesnice senátora vůbec nevolí, případně jej volí v jiném než šestiletém cyklu. Dokonce se stalo, že z okrsku zvykově zvaného vlašimský vypadla Vlašim.

Při rozdělení republiky na 81 volebních obvodů zákonodárce vycházel z počtu obyvatel a snažil se, aby jednotlivé obvody měly přibližně stejně obyvatel (+ - 15%). To ale způsobilo, že některé okrsky zahrnují obce ze sousedících okresů a někde i krajů. To je i případ Turnova, který je pro potřeby senátních voleb spojen s Mladoboleslavskem, což je už Středočeský kraj. Proto jeho starosta, který je též krajským zastupitelem, do usnesení přidal, aby se na půdě ministerstva vnitra a horní komory parlamentu začal řešit i tento „mezikrajský“ případ.

"Jakkoli se zdá samotná úvaha o stejné síle voličského hlasu logická, dle mého názoru by bylo správné, aby přirozená spádovost měla přednost," řekl Canov. Podobně je tomu podle něj třeba při volbě do Evropského parlamentu, kde také nemá hlas voličů z různých zemí stejnou sílu.

Senát podle Canova loni odmítl měnit hranice senátních obvodů kvůli kolísání počtu obyvatel. "Reakcí na to vzniklo rozhodnutí, že se senátní obvody stanoví jednou provždy napevno ústavním zákonem, a tak se prakticky v budoucnu vyloučí změny jejich hranic. Je tak poslední, byť malá šance změny dosáhnout," podotkl Canov. Dodal, že i kdyby změna byla schválena, nezasáhla by volby, v nichž se bude v příštím roce rozhodovat o senátorovi na Českolipsku.

Canov věří, že podpora krajského zastupitelstva dá pozměňovacímu návrhu větší váhu. Sám senátor je občanem Chrastavy, ale zvolen byl v senátním obvodu 34 Liberec. Nikdo z obyvatel  města, kde je už mnoho volebních období starostou, mu tak hlas dát nemohl.

Ve volebním obvodě 36 Českolipsko, kam mimo Chrastavy a dalších obcí Liberecka spadá i část středních Čech, je senátorem Canovův stranický kolega Jiří Vosecký z Okrouhlé na Českolipsku.

Alena Roubalová, čtk


Stanovisko LK: „Návrh změny mi přijde velice smysluplný a odpovídá logickému územnímu členění obcí. Například pro obyvatele Chotyně či Hrádku nad Nisou je dodnes nepochopitelné, proč si volí svého senátora až v České Lípě. Zařazení obcí by mělo být v souladu s příslušným regionem. Podnět pana senátora Michaela Canova proto velice vítám,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Senátor Canov ve svém dopise členům krajské rady vysvětlil, že současné senátní obvody ignorují přirozenou spádovost a často překračují hranice jednotlivých krajů. Jeho návrh souhlasně projednala zastupitelstva všech dotčených obcí a krajská rada na své schůzi v úterý 15. října 2019.

LK/Filip Trdla