Michal Hron (SLK): Rada vyjádřila zájem minimalizovat případné doplatky na družstevníky

14. 05. 2020 | 11:35

V krajském Liberci už od pondělí bují problém s družstevními byty. Město považuje za neplatné smlouvy, ve kterých se asi před 20 lety zavázal k bezúplatnému převodu víc než stovky bytů na společnost Interma BYTY. Jako jeden z důvodů uvádí, že smlouvy nepřijalo zastupitelstvo. Odmítá svůj podíl převést.

HronMichal
Michal Hron, foto archiv

O postoji města jsme informovali v pondělí, včera jsme uveřejnili stanovisko nespokojených družstevníků, kteří se obávají, že za své byty musí zaplatit znovu.

K problematice se na svém FB profilu vyjádřil Michal Hron (SLK), člen Rady města Liberce: "Stanovisko družstevníků je nutno uvést na pravou míru. Především se rada města (a já sám) zabývala pouze případem družstva A + G Stadion. Jednomyslně zde byl vyjádřen zájem minimalizovat případné doplatky na družstevníky. Není tudíž pravda, že někteří mají zájem na tržní hodnotě vyrovnání. Nikoho takového z rady města ani klubu Starostů neznám.

V případě družstva A + G Stadion byla smlouva zavazující město k převodu svého 51% podílu na dvou domech za 1 Kč uzavřena v roce 2003 a tehdy i nyní platný zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 39 a § 41 jednoznačně stanoví, že když není záměr obce prodat nebo darovat majetek zveřejněn, je smlouva od počátku neplatná. Totéž platí, jestliže prodej nebo darování neschválí zastupitelstvo. Navíc je v § 41 opět jednoznačně uvedeno, že příslušná smlouva musí být opatřena doložkou osvědčující splnění těchto podmínek (zveřejnění a schválení v ZM).

Pokud tato doložka u smlouvy není, jde tato nedbalost stejným dílem na obě smluvní strany, tj. na město i na družstvo. Vím, že na magistrátu se snažili dohledat příslušné dokumenty, aby se tím zhojila absence doložky u smlouvy, ale neúspěšně. Za této situace se musí obě strany smířit s tím, že smlouva o závazku převést za 1 Kč majetek z města na družstvo je od počátku neplatná, a musí hledat společně řešení, které bude finančně přijatelné pro družstevníky a zastupitelé budou mít jistotu, že jednají s péčí řádného hospodáře.

Společnému hledání řešení určitě neprospívá, obviňování druhé strany, že neplní závazky nebo že chce nespravedlivě na druhé straně straně vydělat. Ostatními družstvy jsem se zatím nezabýval, takže ani nevím, kdy a jak byly příslušné smlouvy uzavřeny. Ale i zde bude platit, že rada města bude chtít najít vzájemně přijatelné řešení.

Zdroj: FB

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace