U rozpočtů měst a obcí by mohl finanční výpadek vyšplhat téměř k půl miliardě, kraj by přišel až o 160 milionů

21. 05. 2020 | 16:26

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK) odeslal předsedům všech poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dopis v následujícím znění:

hejtof5v pozadí obrazy
archivní foto

Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že Rada Libereckého kraje na dnešní řádné schůzi vzala na vědomí žádost senátora Ing. Michaela Canova za senátní obvod č. 34 Liberec členům Zastupitelstva Libereckého kraje o podporu návrhu novely zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, konkrétně změny § 6 odst. 2 předmětného zákona na toto znění: „§ (6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“

Pokud by již Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (PS PČR) schválené znění uvedeného zákona zůstalo v platnosti, znamenalo by to další citelný zásah do rozpočtů krajů, měst a obcí, a to zejména snížení prostředků na investice. Jen v Libereckém kraji by výpadek financí u rozpočtů měst a obcí mohl činit podle propočtů až 490 mil. Kč, pro samotný rozpočet LK pak očekávaný propad činí až 160 mil. Kč. Tato zákonná úprava a její negativní dopady do rozpočtů krajů, měst a obcí nebyla předem projednána s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR ani dalšími partnery.

Z pověření Rady Libereckého kraje se na Vás jako předsedy všech poslaneckých klubů PS PČR obracím s výzvou, aby při opakovaném projednání navržené senátní úpravy v PS PČR podpořily Vámi vedené poslanecké kluby takové znění novely zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, které v době nutných finančních restrikcí zamezí dalším negativním dopadům do rozpočtů regionálních samospráv.

Jako možné variantní řešení, které neovlivní potřebnou pomoc živnostníkům, bych případně očekával ze strany Ministerstva financí ČR urychlenou přípravu a předložení samostatného investičního plánu na podporu měst a obcí včetně jeho finančního zajištění. Takový plán by nepochybně pomohl zmírnit dopady ekonomického propadu na regionální samosprávy. Podobnou strategii, kterou považuji za velmi žádoucí vůči regionům, připravuje například vláda Spolkové republiky Německo.

S úctou

Martin Půta

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace