Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Změna si chtěla dostatečně vydatný penězovod nainstalovat i na kraji. Milionům na ochranu klimatu nelze odolat

27. 11. 2019 | 9:32

Potírání regionální korupce už nevynáší. Proto se Změna, její lídr Jan Korytář a jeho druhové v lokální politice vrhli na ochranu klimatu a budou teď za peníze daňových poplatníků bojovat proti klimatické změně. A to se určitě vyplatí!

Na tuto problematiku bude peněz dost, protože na "novodobé náboženství" půjde hodně financí jak z Evropské unie, tak i z národních programů. A sama Změna se chtěla postarat, aby dostatečně vydatný penězovod nainstalovala i na Libereckém kraji, kde v zastupitelstvu zasedají čtyři zastupitelé za ZPLK. Bez nároku na honorář radím, aby se Změna pro Liberec (nebo pro Liberecký kraj, jak je libo) přejmenovala na Změnu pro ochranu klimatu. V dotačních žádostech pak bude jasněji.

Změna pro LK (krajská varianta se stejnými figurami jako v libereckém zastupitelstvu) na včerejším jednání zastupitelstva, kde se schvaloval rozpočet Libereckého kraje na rok 2020, přišla s pozměňovacími návrhy, které významně navyšovaly peníze právě na zadržování vody v krajině. Voda v krajině a ochrana přírody jsou samozřejmě nezbytně nutné, ale nemůže to být téma pro politické neziskovky, které své mocenské ambice velice neúspěšně maskují líbivými ekologickými počiny a chtějí především inkasovat. Potřebují veřejné peníze, jiné vydělat nedokáží.

Zastupitelé Změny pro LK navrhovali do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 zařadit novou strategickou prioritu jménem Obnova odolnosti krajiny proti suchu a bleskovým povodním. Požadovali navýšení dotačního programu na podporu retence v krajině z (v rozpočtu navrhovaných) 8 milionů na milionů dvacet. Dále chtěli zřídit novou výdajovou položku ve výši 15 milionů Kč na přípravu a řízení projektů jako transfer pro Agenturu regionálního rozvoje. Ta se ale problematice už věnuje, jen ji úkolují ti, co mají (nejen) ochranu přírody v popisu práce. Změna chtěla zařídit i další výdajovou položku ve výši 15 milionů na investiční akce, které by se v oblasti revitalizace krajiny a zadržování vody v krajině měly realizovat.

To všechno, aniž by se vědělo, za co by se 42 nově rozpočtovaných „zelených“ milionů příští rok utratilo. Právě proto ZPLK u kolegů krajských zastupitelů narazila, nikoliv proto, že by někdo nechtěl chránit přírodu. Rozpočet kraje má především financovat předem známé výdaje, ne chiméry, studie a snad i dobré úmysly. O tom, že zastupitelé hlasovali správně, je přesvědčil sám Korytář, když v rámci diskuse nechtíc potvrdil, že Změně jde především o peníze na budoucí zpracování projektů (se všemi vstupními analýzami a studiemi) a samozřejmě na jejich řízení. Což je parketa, na níž se představitelé Změny pohybují s bravurou ryb ve vodě (zadržené v krajině)...

V Dotačním fondu Libereckého kraje 2019 s názvem 8.6 - Podpora retence vody v krajině se letos sešlo 19 projektů, z nichž jedenáct uspělo, sedm jich skončilo kvůli horší kvalitě zpracování pod čarou a jeden neuspěl. Korytářovo zbrusu nové eseróčko AZ komplexní služby, kde je jediným jednatelem a založil jej poté, co po neúspěchu v komunálních volbách odešel z liberecké radnice (založeno 5.12.2018) získalo 653 500 Kč na projekt Vytvoření soustavy malých vodních nádrží a tůní v Dolním Vítkově, lokalita U nové aleje.

Korytář jako jednotlivec i jím zřízená nezisková organizace Čmelák – SPP ale chtěli letos z dotačního fondu inkasovat podstatně více. Jeho osobní projekt Revitalizace Mokřadů Česká Ves a Čmelákův projekt jménem Novoborská Amazonie zůstaly po vyhodnocení pod čarou, aniž byly uvedeny částky, které chtěl Jan Korytář a jeho neziskovka z krajské kasy získat. Na jiné projekty se dávalo od milionu dolů, tudíž se mohlo v součtu jednat o větší než malé množství statisíců či něco přes milion. Peněz na všechny dodané projekty ale bylo letos málo, uspěly ty lepší. Dokument přiložen níže.

Evidentně proto vznikl nápad navýšit pro nadcházející rok množství financí v tomto dotačním programu z osmi na dvacet milionů. Neúspěšné projekty Korytář i Čmelák podají znovu, nějaké další bezpochyby dovymyslí, a mají velkou naději na úspěch. Není nad to, když je zpracovatel projektů u zdroje a navrhuje patřičnou změnu, která mu bude ku prospěchu. Lapidárně se to dá pojmenovat jako klasická „malá domů“, fakticky jako krystalický střet zájmů.

ilustrační foto

Změna je ale vynalézavá. Aby měly její pozměňovací návrhy k rozpočtu větší naději na úspěch, předestřela, kde by se požadované miliony v rozpočtu vzaly. O 18,5 milionu chtěla ztenčit rozpočtovou finanční rezervu kraje, mediální prezentaci LK chtěla snížit o 3,5 milionu a o 20 milionů chtěla ponížit položku Výstavba parkovacího domu, Lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje.

To si ovšem naběhla podruhé. Parkovací dům a úprava okolí krajského mrakodrapu je jednou z priorit nynější krajské reprezentace a mediální prezentace je toho nedílnou součástí. Každý, kdo právě nevládne, volá po snížení výdajů na pozitivní PR toho, kdo vládne. Když se role otočí, o 180 stupňů se změní i názor. Známe to z Liberce, kde Změna čtyři roky vládla… Kdyby ale kraj poslal pár svých stotisíců i do změnařského propagandistického kanálu, který letos pohořel s dotací od ministerstva vnitra na „potírání regionální korupce“, byla by situace jistě diametrálně odlišná.

Kraj totiž peníze na vlastní medializaci sype jednak do svého „zpravodaje“, který šikovně distribuuje jako součást městských a obecních periodik, a pak i vybraným médiím. A to je Změně trnem v oku. Protože náš portál už dlouhá léta od LK nedostává nic, vybrala si aktuálně jiného nepřítele. Aniž by souběžně kritizovala i ty, co krajské peníze v tichosti inkasují už desítky let (místní rádio, lokální televize i regionální deníky a jejich internetové verze, ty ale Korytářovci potřebují, dělají přece především politiku). Nyní se naváží do konkrétního internetového portálu, kterému neodpustila, že jí šel zprvu na ruku a když potřeboval peníze na provoz, vydal se šátrat i do krajské kasy. Změna to opakovaně kritizuje, neboť spolu s krajskými penězi se do obsahu soukromého portálu vloudila i kritika Změny, jež si kritický postoj novinářské obce bezesporu zaslouží.

A aby byl soubor postřehů ke včerejšímu krajskému zastupitelstvu kompletní, je třeba ještě zmínit Kino Varšava. Řeč na něj přišla ve chvíli, kdy se schválily peníze pro Anifilm a některé festivalové projekce se mají odehrávat právě tam. Korytář kritizoval, že Liberec ani kraj neposlaly kinu dost peněz. Reakce hejtmana, kterému nelze upřít dokonalý přehled v libereckých reáliích současnosti i nedávné minulosti, byla ale jednoznačná: Varšava je jedním z x kin v kraji a jde o záležitost ryze libereckou. Škoda, že projekt na záchranu kina, který vznikl za minulého vedení krajského města, v němž Jan Korytář dělal statutárního náměstka, nevyšel. Ovšem proto, že jej ekonomický a dotační náměstek podal pozdě. Zkrátka, zůstal v Korytářově šupleti.

To fakt nevymyslíš!

Alena Roubalová

Soupis projektů 2019Soupis projektů 2019

Načítám...
Napiš komentář