Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Autobusy městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi budou jezdit na bioplyn z odpadu 

17. 09. 2022 | 8:23

V průmyslové zóně Plazy v Mladé Boleslavi od loňského listopadu vyrůstá moderní areál ekologického zpracování odpadu. Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. zde bude zpracovávat zbytky jídel ze škol, restaurací, prošlé potraviny a bio odpad z celého regionu. Ten se v nové technologii bioplynové stanice přemění na biometan, který pak bude využívat v čerpací stanici bioCNG.

Bioplynová staniceMB
Foto: SYNER

Výsledný bioplyn zde budou tankovat autobusy městské hromadné dopravy i odpadové vozy. Bioplyn tak nahradí nejen naftu, ale i potřebu ruského plynu, jehož dodávky do Evropy jsou v současné době nejisté.

Zelená doprava tímto dostane opravdu zelenou, šetřit se tak bude životní prostředí, sníží se hlučnost a především se sníží náklady na provoz. Navíc budou zpracovány i přebytky biometanu. Ty budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce CO2. „Tato bioplynová stanice ročně zpracuje 25 000 tun biologicky rozložitelných odpadů. Vznikne tak přibližně 2 500 000 m3 bioplynu za rok. Část bioplynu bude využita v kogenerační jednotce, která zásobuje technologii elektrickou a tepelnou energií. Jinak řečeno, provoz stanice zajistíme také z bioplynu“, řekl Radek Lizec, jednatel společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV.

Přípravy projektu započaly již před deseti lety. „Výstavba bioplynové stanice je první ze čtyř etap výstavby centra ekologického zpracování odpadů. Jsem na tento projekt hrdý, protože po jeho dokončení budeme vzorem pro jiná města, jak likvidovat odpad jinak než skládkováním nebo spalováním ve spalovnách. Výstavba stanice má pro celý region opravdu ohromný význam. Díky technologii na vysoké úrovni dokážeme zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady s dalším užitkem, a především nebudeme závislí na plynu z Ruska, minimálně v dopravě – bioplyn použijeme pro autobusy MHD a pro vozy pro svážení odpadu.“, uvedl Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav.

Přínos projektu pro městskou hromadnou dopravu vidí i Ing. Marek Džuvarovský, jednatel Dopravního podniku Mladá Boleslav, s. r. o. Ten řekl, že díky dodávkám bioplynu pro autobusy nehrozí krizový scénář omezení městské hromadné dopravy jako v jiných městech.

Bioplynovou stanici na zpracování biologicky rozložitelných odpadů realizuje stavební společnost SYNER, s.r.o. Po dokončení budede součástí provozu, který má za cíl do budoucna komplexně řešit využití všech složek komunálních odpadů včetně směsného komunálního odpadu z domácností i firem v celém regionu Mladoboleslavska včetně produkovaného odpadu společností ŠKODA AUTO.

Výstavba první fáze bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad a díky moderní technologii na vysoké úrovni dokáže odloučit i balastní biologicky nerozložitelné materiály jako jsou balené potraviny z obchodních řetězců, včetně skleněných a kovových obalů. Technologie je vybavena pasterizací pro odstranění patogenních mikroorganismů, může tedy zpracovat i biologicky rozložitelné odpady živočišného původu. Díky rozdělení stanice na dvě části může zároveň zpracovávat dva odlišné vstupní materiály, aniž by došlo k jejich smísení. Po dobudování mechanické části bude zařízení zpracovávat i vytříděnou biologickou složku z komunálních odpadů.  Auto s odpadem se zváží, vjede do uzavřené haly, kde odpad vyloží do příjmového sila. Ze sila odpad projde šnekovou dopravou do třídící linky. Zde bude rozdrcen nožovým drtičem a smísen s technologickou vodou v pulperu. Následně budou odděleny obalové materiály a dále pak inertní frakce, jako je písek, kameny nebo sklo.

Z třídící linky odchází biokaše, díky pasterizaci je zajištěna čistota vstupního materiálu pro další kroky. Materiál se pak přečerpá do tzv. fermentorů, kde se za pomoci mikroorganismů rozkládá na bioplyn. Ten je pak ve finální podobě využíván dále, jde tedy např. do čerpací stanice.

Výstavba odpadové bioplynové stanice v Mladé Boleslavi byla zahájena loni v listopadu. Generálním dodavatelem stavby včetně kompletní infrastruktury v areálu je společnost SYNER. Probíhá také realizace souvisejícího projektu a to čištění bioplynu na kvalitu bio CNG včetně výstavby tankovací stanice pro vozidla. To podpořilo dodatečně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR skrze dotace OPPIK. Celkové náklady se dostanou na více než415 miliónů korun. Z toho dotace Státního fondu životního prostředí činí 159 981 041 Kč, dotace OPPIK 35 000 000 korun. Samotná výstavba bioplynové stanice si žádá 363 824 681 Kč a náklady na projekt čištění bioplynu na požadovanou kvalitu bio CNG jsou 52 086 131 Kč.

Během několika týdnů bude spuštěn roční zkušební provoz. Ostrý provoz je pak naplánován na listopad 2023. Stanice je součástí rozsáhlého projektu areálu ekologického využití odpadů v tomto regionu a stane se tak nejmodernějším centrem tohoto druhu v České republice. Investorem je COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Jeho realizace přinese zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 15 000 t/rok.

TZ SYNER