Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Dokončení obnovy poutního areálu v Horní Polici podpoří kraj více než milionem korun

22. 07. 2022 | 12:27

Také v letošním roce odsouhlasili krajští radní a zastupitelé poskytnutí peněz na obnovu památek v rámci individuálních dotací. Tato částka činí 13,8 milionu korun. Jedním z projektů, které se dočkají podpory, je druhá etapa obnovy poutního areálu v Horní Polici.

HOrníPOliceKostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Celkový pohled s ambity.
Titulní foto + fotogalerie dole: Mad

Liberecký kraj na ni přispěl částkou 1,3 milionu korun. Práce se týkají sanace a zabezpečení severního křídla ambitu a související sanace vnější římsy.

Dříve...Aktuální příspěvek Libereckého kraje není prvním. Před dvěma lety byla dokončena první etapa obnovy hornopolického poutního areálu, která se týkala kostela, zvonice, věžiček ambitů a exteriéru. Na ni etapu přispěl postupně kraj celkovou částkou skoro 2,5 milionu korun.

„Jedná se o zcela výjimečnou sakrální památku, téměř na kraji našeho kraje, která byla prohlášena národní kulturní památkou. Myslím, že kdo měl možnost vidět proměnu, kterou prošlo toto poutní místo již v první etapě, musel žasnout. Cílem je dokončit celý areál,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Významné mariánské poutní místo založil roku 1684 Julius Sasko-Lauenburský, stavbu dokončila roku 1723 jeho dcera Anna Marie Toskánská.

Poutní areál sestává z raně barokního trojlodního kostela, orientovaného k východu, s věží nad západním průčelím. Ze tří stran jej obklopuje ambit se sedmi kaplemi a třemi vstupními branami.

...nyní. Foto: LKZávěr kostela je doplněn vrcholně barokní sakristií, která tvoří kulisové průčelí směrem k hlavnímu vstupu do areálu, který vede přízemím hranolové zvonice.

Jižně od ní stojí rozlehlá budova arciděkanství, které si nezadá s řadou menších zámků. Vnitřní vybavení kostela i ambitů je bohaté, většinou místní provenience.

V současné době se areál využívá pro pravidelné bohoslužby, poutní mše a mše u příležitosti významných liturgických svátků. Areál je denně přístupný.

Interiér kostela je možné si celý prohlédnout v neděli, případně po domluvě. Konají se zde i kulturní akce, jakými jsou Noc kostelů, koncerty festivalu Lípa Musica a podobně.

LK/Jan Mikulička