Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Galerie Chodba v českolipském muzeu patří fotografiím a řezům. Jsou rozděleny do tematických skupin

29. 03. 2024 | 14:43

Už osm let společně vystavují svá díla výtvarník Tomáš Hájek a fotograf Miroslav Janošík ze středočeského volného sdružení výtvarníků nazvaného Druhé nástupiště druhá kolej. Nyní se premiérově představují ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě; konkrétně v Galerii Chodba.

CLmadCeska-Lipa-03muzeum
archivní foto Mad

„Oceňuji, že českolipské muzeum připravuje výstavy, ve kterých tradičně představuje i výtvarníky působící mimo náš kraj a poskytuje jim prostor ukázat svou tvorbu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Miroslav Janošík se zabývá experimentální a technickou fotografií. Pohyboval se v prostředí chemických laboratoří, instaloval kontrolní software a navrhoval laboratorní linky. V tomto světě začal pořizovat makrofotografie laboratorních přístrojů, na kterých se zabývá estetikou technických detailů pomalu mizejících mechanických zařízení. Exaktnost jeho přístupu se propisuje i do fotografií stylizované krajiny a jejích detailů.

Tomáš Hájek se ve své tvorbě zaobírá řezbou, tvorbou 3D objektů a grafikou. V průběhu času se zabýval i experimentální botanikou, molekulární virologií a analýzou dat zdravotnických laboratoří. Všechny tyto peripetie se zobrazují v jeho tvorbě dřevěných a železných objektů. Vazba na logickou stavbu materiálu určuje, že i zdánlivě abstraktní motivy mají jednoznačné uspořádání s minimálním podílem nahodilosti. Tento přístup se narušuje v řezbách s přírodní tematikou, které využívají motivu růstu i rozkladu obsažené v samotném materiálu.

Fotografie a řezby jsou rozděleny do tematických skupin, návštěvníka výstavou provází doprovodný text. „Odpadají tak nudné názvy jednotlivých děl a návštěvník se může začíst na začátku výstavy a skončit příběh na jejím konci. Exponáty jsou pak třírozměrnou ilustrací příběhu nebo naopak souvislý text je lepším popisem vystavených děl než pouhé názvy,“ dodal Tomáš Hájek. K výstavě autoři vydávají sešit s textem i fotografiemi děl.

Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin v galerii Chodba, výstava potrvá do 16. června.

LK/Jan Mikulička