Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj Vlastivědnému muzeu v České Lípě přispěje statisíci korun 

09. 05. 2019 | 11:05

Částkou 778 tisíc korun přispěje Liberecký kraj Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě. Peníze půjdou na expoziční a výstavní činnost, dále pak také na ošetření, zpracování, uložení a dokumentaci sbírkových předmětů. „Současné stálé expozice v areálu kláštera a na pobočkách muzea budou doplněné o nové, poutavé exponáty, jakými jsou figuríny s dobovými oděvy a interaktivní informační prvky,“ uvedla radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Muzeum bude také pokračovat v budování nové stálé expozice o těžbě uranu na Českolipsku,
ve které se návštěvníci vydají do uranového hlubinného dolu.

„Plánujeme zahájit přípravu velké výstavy historických palných a sečných zbraní z naší rozsáhlé sbírky, která se uskuteční v roce 2020,“ uvedl Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

V oblasti ošetření, zpracování a uložení sbírky muzeum plánuje provést rekonstrukci rozsáhlé a velmi cenné sbírky hmyzu, jejíž ukázky uvidí návštěvníci v letošním roce při entomologické výstavě.

Dojde také k nákupu speciálního technického vybavení pro kvalitnější obrazovou dokumentaci, konzervaci, uložení a preparaci sbírkových předmětů. Preparace se dočkají velké druhy savců, jakými jsou obrovský medvěd grizzly, lama nebo zebra.

Pokračovat bude rovněž  náročné restaurování sbírkových textilií, především praporů, které se poté objevují ve stálé historické expozici. 

Specializované dílny získají novou techniku, která umožní kvalitnější konzervaci, ošetření a odbornou péči o sbírkové předměty.

„Naše specializovaná odborná knihovna bude doplněna o odbornou literaturu, kterou budou moci využívat i naši badatelé, dodal Vitáček.

TZ LK/Jan Mikulička