MŽP povolilo výjimku nutnou pro obnovení těžby čediče na Tlustci. Kraj vysvětluje, že rozhoduje báňský úřad

13. 01. 2020 | 19:00

Šance na obnovení těžby čediče na kopci Tlustec v Libereckém kraji se opět zvýšily. Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Potvrdilo tak rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje a zamítlo všechna odvolání odpůrců těžby i dotčených obcí.

tlustecČeskáGeologická službaNew
Foto: Česká geologická služba

Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Odpůrci těžby se ale odmítají vzdát a zvažují další kroky. ČTK o tom dnes informoval předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec Tomáš Řízek.

"Sdružení na záchranu kopce Tlustec je přesvědčeno, že střety v území jsou tak velké, negativní vlivy tak prokázané, že jediné uspokojivé řešení pro Tlustec i přilehlé okolí je řešení odpisem zásob suroviny. O toto se naše sdružení, stejně jako město v Jablonné v Podještědí snažilo opakovaně. Bohužel zatím vždy neúspěšně," uvedl v tiskové zprávě Řízek. Odpůrci těžby se obávají, že rozhodnutí povede k devastaci významné nadregionální dominanty, proto konzultuje rozhodnutí ministerstva a zvažuje další kroky. "Využijeme všech možností, které máme k dispozici," dodal.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Spor o obnovení těžby se táhne už od roku 2012, kdy kraj výjimku povolil poprvé. Kladně rozhodl jeho odbor životního prostředí a zemědělství v závěru minulého roku už počtvrté. "Protože po posouzení žádosti a dalších podkladů rozhodnutí a po provedení správní úvahy dospěl k závěru, že jsou naplněny zákonné důvody k udělení výjimky," řekl ČTK mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. Rozhodnutí ministerstva však dnes komentovat nemohl. "Zatím k nám nedorazilo," dodal.

Obnovení těžby se nelíbí obyvatelům z nedalekého Velkého Valtinova ani Jablonného v Podještědí, nesouhlasí s ním Sdružení na záchranu kopce Tlustec ani Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Naopak blízké Brniště, které se proti obnovení těžby také léta stavělo, nedávno změnilo stanovisko. Zastupitelstvo souhlasilo s přípravou a následnou těžbou kamene a uložilo starostovi, aby jednal s krajem o vybudování obchvatu Luhova, Jablonného a Mimoně a dojednal smlouvu o kompenzaci s firmou Kamenolom Brniště, která se na Tlustci chystá znovu těžit.

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století, protesty proti těžbě začaly v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron. Lidé z okolí si stěžovali na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo MŽP. V letech 2003 a 2004 byla těžba kamene krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. O obnovu těžby už několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. V jejím záměru nazvaném Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov se počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně. Těžba spojená s rekultivací lomu je naplánována na 20 až 30 let.

čtk z 27.12.2019

 

Tiskové prohlášení člena rady kraje k plánovanému obnovení těžby na Tlustci

„Rád bych uvedl na pravou míru některé nepřesné informace v médiích k tematice možného obnovení těžby na kopci Tlustec na Českolipsku. Zejména chci zdůraznit, že rozhodnutí ve věci případné těžby v této lokalitě není v kompetenci ani Libereckého kraje jako samosprávy, ani Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK), který vykonává přenesenou působnost státu. Takové rozhodnutí může vydat pouze příslušný báňský úřad.

V pátek 10. ledna 2020 obdržel Krajský úřad Libereckého kraje rozhodnutí ministerstva životního prostředí o odvolání k rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody – ve věci udělení výjimky ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pro záměr „Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov“. Ministerstvo životního prostředí tímto svým rozhodnutím potvrdilo předchozí rozhodnutí krajského úřadu o udělení zmíněné výjimky.

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ LK povolil výjimku proto, že při svém rozhodování neshledal zákonné důvody, které by vedly k jejímu neudělení. Znovu upozorňuji, že se jedná o výkon státní správy, tedy nerozhoduje samospráva.

Liberecký kraj jako krajská samospráva nadále plně respektuje zájmy měst a obcí v okolí lokality Tlustec a trvá na podmínkách a opatřeních, které jsou uvedeny ve schváleném návrhu dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje. Jde o kladné stanovisko všech dotčených obcí, vybudování silničního obchvatu obce Luhov a dominantní využívání železniční dopravy (90 % objemu).

 

Jiří Löffelmann

člen Rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace