Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Ornitologové v zákrutu Ploučnice u České Lípy mění zanedbané pozemky v ptačí park

06. 07. 2023 | 5:00

Rozsáhlé mokřiny v zákrutu Ploučnice u České Lípy přeměňuje Česká společnost ornitologická (ČSO) od roku 2020 na ptačí park Mnišské louky. Jde z velké části o hospodářsky nevyužívané území na ploše 100 hektarů, kde se vyskytují černé skládky, staré úložiště kalů a zarůstající zbytky říčních ramen.

pták2
ilustrační foto

Ornitologům se zatím z darů podařilo vykoupit skoro 17 hektarů a pro ptáky a další živočichy tam vytvářejí ideální podmínky hloubením tůní, úpravou terénu a šetrnou údržbou vegetace. Ptačí park Mnišské louky poskytuje útočiště mnoha skrytě žijícím druhům mokřadních ptáků, řekl vedoucí oddělení ochrany ptáků ČSO Martin Bacílek.

"Letošní jarní sezona byla ve znamení vyššího stavu vody v loukách. Z toho těžily především různé kachny včetně vzácných druhů. Po celé jaro se tu držely až čtyři páry kopřivek, čírky obecné a čírky modré, které patří k cílovým druhům Mnišských luk," dodal.

Na loukách se také dlouhodobě vyskytují jeřábi popelaví, kteří jsou ale citliví na ruch, takže se skrývají. "Nevíme jistě, jestli se letos jeřábům podařilo zahnízdit, nicméně jeden pár se tu celé jaro zdržoval a jevil známky hnízdění. Mládě se nám ale zpozorovat nepodařilo. Hnízdění tedy zřejmě nebylo úspěšné," uvedl správce ptačího parku Mnišské louky Josef Rutterle.

Pro potravu do této lokality pravidelně létá čáp černý či bílý. "Plánujeme do parku umístit hnízdní podložku pro čápa bílého. V budoucnu by se mohl zařadit mezi pravidelně hnízdící druhy Mnišských luk," řekl Bacílek. Kromě čápa sem létá lovit i ledňáček, který hnízdí na řece Šporce. Podle správce parku se tady daří i pěvcům, jako jsou cvrčilky, slavíci nebo bramborníčci. Kromě ptáků se tu vyskytuje i osm druhů obojživelníků a šest druhů plazů. Nejvzácnějšími zástupci jsou blatnice skvrnitá a zmije obecná. Nejnovějším objevem je želva nádherná, která je ale v české přírodě nepůvodní, a tudíž problematická.

Podle ČSO má Mnišská louka ale i botanický potenciál. Prstenatec májový, ohroženou orchidej, na ní našli ornitologové po téměř desetileté odmlce. Jedním z důvodů jeho vymizení bylo navážení odpadů. Dříve se tu vyskytoval hojně. "Nicméně od 80. let 20. století tu rostly nepravidelně pouze jednotlivé rostliny a posledních téměř deset let nebyl pozorován vůbec. Nález jedné kvetoucí rostliny v centrální části parku nám proto udělal velkou radost. Pokud nalezneme další jedince tohoto druhu, vhodnou péčí se pokusíme o navýšení počtu," řekl Bacílek.

ČSO obnovuje přírodu v ptačích parcích v různých koutech republiky 15 let. Ornitologové vykupují pozemky a vracejí je přírodě obnovováním mokřadů, tůní, sečí nebo pastvin. Na Mniškou louku by chtěli na podzim přivézt i exmoorské pony, kteří zajistí návrat pastviny, jež je zásadní pro rozvoj biodiverzity tohoto parku.

čtk