Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Za dvacetiletou existenci pomohl Jonáš stovkám matek a dětí, jež se ocitly v nezáviděníhodných situacích. Teď potřebuje pomoc sám

28. 12. 2022 | 5:00

Charita Česká Lípa otevřela zrekonstruovaný azylový dům Jonáš, který bude nadále fungovat jako zázemí pro matky s dětmi, které se ocitly v nezáviděníhodné životní situaci. Důležitost rekonstrukce si uvědomuje také vedení města, které se rozhodlo ze svého rozpočtu přispět tři sta tisíci Kč na částečné pokrytí nákladů.

jonasTitul
Foto od Charita Česká Lípa

Celkové náklady rekonstrukce se vyšplhaly až na skoro 35 milionů korun. Většinu pokryly peníze z dotačních fondů. Přesto musela českolipská Charita zaplatit ze svého skromného rozpočtu necelé tři miliony korun.

Místní zastupitelé se z těchto důvodů rozhodli alespoň část peněz Charitě vynahradit a během prosincového jednání zastupitelů schválili uvolnění tří set tisíc z městské pokladny. “Charita Česká Lípa je organizace, s kterou město úzce spolupracuje, zajištění některých služeb a činností si bez nich neumíme vůbec představit. Pracovníci charity byli důležitým pomocníkem města i v průběhu pandemie, nebo v průběhu uprchlické krize. Jsem proto ráda, že jsme jim mohli v nesnadné situaci pomoci. Azylový dům Jonáš je úžasné zařízení, které nabídne maminkám v nesnázích pomocnou ruku a novou startovní čáru do života, důstojné prostředí, kde se vzpamatují z prožitých traumat,” zdůraznila několik důležitých důvodů příspěvku starostka města Jitka Volfová (ANO).

Českolipský Jonáš po rekonstrukci.

Azylový dům Jonáš nabízí 40 lůžek nejen pro maminky a děti v nouzi, pomoc tady mohou najít také celé rodiny nebo otcové, kteří mají dítě svěřené do vlastní péče. Jedná se o placenou formu pomoci na dobu nejdéle jednoho roku.

O ubytované rodiny se starají zaměstnanci Charity podle individuálních potřeb a nastalé situace daného klienta. Mezi základní body pomoci, kromě poskytnutí střechy nad hlavou, stravování a hygienického zázemí, patří zajištění psychické pohody a stability klientů, zejména dětí. Sociální pracovníci jsou také schopní pomoci s prvotními problémy od finačních až po trestněprávní. Zaměstnanci také dokáží poradit s hledáním nového vlastního bydlení i s začátky života mimo azylový dům. Základní sociální poradenství je poskytované zdarma.

V současné době probíhá kampaň pro Jonáše, která potrvá až do konce ledna příštího roku. Do prostor azylového domu musela Charita nakoupit 11 sporáků, 11 kombinovaných chladniček a 4 pračky. Kvůli tomuto požadavku si organizace vzala úvěr v hodnotě 350 tisíc korun.

Finanční sbírka, do které se může zapojit kdokoliv, má aspoň částečně pokrýt náklady nákupu elektrospotřebičů. Detaily jsou k dohledání na stránkách www.ceskalipa.charita.cz

Azylový dům Jonáš funguje od roku 2002. Za dvacetiletou existenci pomohl více než 700 matkám a 1300 dětí z Českolipska. Rekonstrukce budovy začala v září roku 2021, kvůli jejímu havarijnímu stavu. Znovuotevření se azylový dům dočkal letos v prosinci.

lux, foto Charita Česká Lípa