Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Zastupitelé v České Lípě přidělovali peníze z dotačních programů města

02. 06. 2019 | 14:35

Desítky žádostí o dotace v rámci celkem deseti dotačních programů města schválili českolipští zastupitelé na svém květnovém jednání. Mezi jednotlivé žadatele rozdělili celkem 26,4 mil. Kč, při rozdělování peněz se zastupitelé řídili doporučením výborů zastupitelstva a komise pro prevenci kriminality. O peníze mohli spolky i jednotliví občané žádat od 4. do 18. dubna, peníze z dotačních programů by měli žadatelé dostat v průběhu června.

česká lípa DamPanorama1menší
Foto: Mad

„Jsem ráda, že prostřednictvím dotačních programů můžeme podpořit široké aktivity našich občanů. Až na výjimky jsme rozdělili veškeré peníze, které jsme v dotačních programech měli připravené, ačkoli mnohdy byly požadavky žadatelů na dotace ještě vyšší. Nicméně ani městská pokladna není bezedná, a proto je nutné, aby žadatelé dofinancovávali své aktivity i z jiných než městských zdrojů. Ze všech žádostí pak mám radost, že jsme přidělili dotaci také prvnímu lékaři, který žádal o podporu v rámci dotačního programu v oblasti zdravotních služeb,“ uvedla českolipská starostka Jitka Volfová.

Dotační program v oblasti sportu
V rámci dotačního programu v oblasti sportu bylo pro žadatele letos připraveno celkem 13 milionů korun, což je o 2,5 mil. Kč více než v loňském roce. Rozdělena mezi jednotlivé žadatele byla celá částka. Peníze byly rozděleny v celkem 5 kategoriích, a to v kategorii pro celoroční činnost sportovních klubů, v kategorii sportovních akcí pořádaných na území města Česká Lípa, výrazné reprezentaci dospělých kolektivů, v kategorii podpory sportovních kolektivů a vrcholových sportovců jednotlivců dospělých a v kategorii pro podporu jednotlivců, veteránů a neregistrovaných dospělých sportovců. Nejvyšší dotace napříč kategoriemi získaly tradiční českolipské sportovní kluby, jako je TJ Lokomotiva, ale také florbalisté, fotbalisté, hokejisté nebo futsalisté.

Dotační program v oblasti školství a vzdělávání
Na podporu školství letos město vyčlenilo sumu 400.000,- Kč, stejně jako v loňském roce. Dotace v rámci tohoto dotačního programu byly rozděleny ve dvou kategoriích, a to v kategorii určené pro vzdělávací a volnočasové aktivity dětí a mládeže a v kategorii vzdělávání dospělých. Rozdělena byla celá částka, nejvyšší dotaci získaly tradiční žadatelé, jako je Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa nebo turistické oddíly TOM CHIPPEWA a TOM DAKOTI.

Dotační program v oblasti prevence kriminality
Celkem 250 tis. Kč bylo letos připraveno v dotačním programu v oblasti prevence kriminality, tedy stejná částka jako v loňském roce. I v rámci tohoto programu byla rozdělena celá částka a to na podporu projektů a činností, které se celoročně snaží o prevenci kriminálně rizikových nebo sociálně patologických jevů. Nejvyšší dotaci získal spolek Naše město, které dlouhodobě provádí aktivity zaměřené na prevenci kriminality u dětí ze základních škol.

Dotační program v oblasti sociální
O šest set tisíc korun více než v roce 2018 bylo v letošním roce připraveno v dotačním programu v sociální oblasti, tedy celkem 1,6 mil. Kč. V rámci tohoto programu chce město podporovat aktivity, které vedou k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení cílových skupin, kterými jsou senioři, rodiny s dětmi nebo hendikepovaní občané.  Zastupitelé i z tohoto programu rozdělili všechny finanční prostředky mezi jednotlivé žadatele. Podpořeny z tohoto programu byly například Nadační fond Ozvěna, který získal nejvyšší dotaci, spolek Krok pro všechny generace nebo Hospic sv. Zdislavy.

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb
V tomto programu bylo připraveno celkem 8 milionů korun, tedy o 2 miliony korun méně než v roce 2018. Rozděleno bylo zhruba 7,8 milionu korun, z připravených peněz zbylo 137 tisíc Kč. V rámci tohoto programu se město chce podílet na částečné úhradě nákladů, které souvisejí s činnostmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v České Lípě. Podpořeno tak bylo například Centrum pro zdravotně postižené, obecně prospěšná společnost Pampeliška nebo českolipská nemocnice.

Dotační program na podporu zdravotních služeb
Tento dotační program si klade za cíl zvýšit dostupnost zdravotní péče v České Lípě a veřejně podporovat zřízení nových lékařských praxí na území města. Zde dlouhodobě chybí především stomatologové, do budoucna by mohli chybět také praktiční lékaři pro děti i dospělé a specialisté na revmatologii a oční lékařství.  Právě tito lékaři si mohou z tohoto dotačního programu požádat o finanční pomoc spojenou s nezbytnými náklady na zřízení nové praxe nebo převzetí staré praxe po lékaři, který odchází do důchodu. V programu byly připraveny 3 miliony korun, podpořena byla jediná žádost o dotaci. Částkou téměř 500 tis. Kč podpořili zastupitelé MUDr. Davida Hájka, který převzal zubařskou ordinaci po svém otci a chce ji pomocí dotace dovybavit.  Vzhledem k tomu, že pan doktor Hájek byl jediným žadatelem, zbylé peníze zastupitelé nerozdělili.

„Z prostředků, které zbyly, bychom rádi podpořili českolipskou nemocnici částkou 900 tisíc korun. Tyto peníze by nemocnice využila na plánovaný projekt sestěhování chirurgického oddělení do jednoho patra nemocnice, modernizaci pokojů pro pacienty i zázemí pro zdravotnický personál. Město vždy nemocnici v podobných projektech podporovalo a proto věřím, že zastupitelé podpoří i tento projekt,“ doplnila Jitka Volfová.

Dotační program v oblasti životního prostředí
Maximálně 20 tisíc korun mohli získat žadatelé z dotačního programu v oblasti životního prostředí, ve kterém bylo letos připraveno 200 tisíc korun (o 150 tisíc korun méně než v roce 2018). V rámci tohoto programu bylo rozděleno celkem 138 tis. Kč. Většina žadatelů žádala o dotaci na činnosti spojené se včelařstvím a výrobou medu.

Dotační program v oblasti památkové péče
Jeden milion korun, stejná suma jako v loňském roce, byla letos rozdělena v rámci dotačního programu v oblasti památkové péče. V rámci něj si mohli žadatelé požádat o finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na opravy oken, střech a fasád domů, které jsou v městské památkové zóně města Česká Lípa. Peníze byly rozděleny mezi celkem 13 žadatelů.

Dotační program v oblasti cestovního ruchu
Podporovat činnosti, které si kladou za cíl zvýšit atraktivitu České Lípy pro domácí i zahraniční turisty a motivovat je, aby zde strávili více než jeden den, chce město v rámci dotačního programu v oblasti cestovního ruchu. V něm je letos připraveno 200 tisíc korun, o 100 tisíc korun více než v loňském roce. Zastupitelé však z tohoto programu rozdělili jen 52 tisíc korun, a to mezi dva žadatele. Nejvyšší částku, 47 tisíc korun, získal Vlastivědný spolek Českolipska, který připravuje publikaci o plastikách a dílech 20. století v českolipském veřejném prostoru. 

Dotační program v oblasti kultury
Stejnou částku jako v loňském roce, tj. 1,75 mil Kč, mělo město v letošním roce připravené na podporu kulturních aktivit v České Lípě. Peníze zastupitelé rozdělovali ve dvou kategoriích, a to v kategorii pro podporu celoroční činnosti a v kategorii kulturních akcí pořádaných na území města Česká Lípa. Vyčerpány byly všechny finanční prostředky, podpořeny byly tradiční spolky jako je Českolipský dětský sbor, Progres, Vlastivědný spolek Českolipska, kulturní Šum nebo Divadelní klub Jirásek. 

TZ/Kristýna Kňákal Brožová