Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Advent na Krásné se chystá až na 14. prosince. Chybět nebudou pečené kaštany, netradiční ruční práce ani vánoční kvíz

01. 12. 2019 | 16:00

Sobota 14.12. od 10 do 17 hodin bude na Krásné patřit adventu.
V tento den celé původní historické Kittelovsko  ožije adventní akcí. Bude možno navštívit Kostel sv. Josefa, naproti stojící katolickou faru i nově zrekonstruovaný Kittelův dům – Burk.

KittlSedlákCelek
archivní foto

Kdo na Kittelovsko jezdí častěji ví, že se zdejší památky postupně opravují. V letošním roce pak byla dokončena jednak oprava a zpřístupnění Kittelova domu, který byl otevřen pro veřejnost, ale podařilo se také dokončit opravy, restaurování nástěnných maleb a  výmalbu v kostele sv. Josefa. Opravené památky také čím dál více ožívají pravidelnými akcemi, které se zde konají. A protože se nám podařilo opravit Kittelův dům a v něm i několikero kachlových kamen, připravili jsme pro návštěvníky adventní akci u kamen i s putováním po jednotlivých přístupných památek na Kittelovsku. Celá akce bude mít charakter zážitku v adventním čase s lidmi, kteří vás zavedou do předminulého století.

Advent KrrásnáKittelův dům 10:00 – 16:00: Wagabundus Collective, setkání s kovářem i s ochutnávkou  pečených kaštanů, pletení z pedigu, plstění a suché filcování, spřádání, paličkování, výrobu šindelů a tisk,  vánoční zvyky. Můžete si vyrobit si svíčku v ořechové skořápce nechat si věštit z litého olova nebo vosku, vyzkoušet si „Vánoční kvíz“, shlédnout adventní hru s „Létajícím andělem“, kejklířské představení a vytisknout si linorit s vánočními motivy na dárkovou jmenovku.

Wagabundus Collective, nebo ve zkratce WC s.v.o. (spol. s výkonem omezeným) je kejklířská a žonglérská rodinná skupina oblíbená dětmi i dospělými. Vedle uměleckých vystoupení je jejich specialitou také nejrůznější řemeslné tvoření. Na akci v Krásné se budou podílet jednak členové širší rodiny, ale i řada kamarádů WC s.v.o. Jednotlivá vystoupení pak dodávají akci nebývalou vážnost, neb vyžadují soustředěnou pozornost,  kterou je možno příležitostně prokládat salvami  smíchu a legráckami, jak je tomu  u dobrého kejklířského vystoupení na pomezí tragédie a komedie již po celá staletí obvyklé. Samozřejmostí je bohatý kontakt a komunikace s divákem, či ze spíš s příchozím či návštěvníkem, který je  vtahován do děje.

Katolická fara: kavárna a dílnička u kamen. Fara je v posledních letech stále více otevřena veřejnosti. Působí zde několik místních spolků a organizací. Pro svůj domácký charakter jsou akce na faře velmi  oblíbené a málokterý návštěvník dokáže odolat nabídce místního vpravdě domáckého a lidového pozvání na čaj či kávu u sálajících kamen, často doplněného dalšími kuturními počiny.

Kostel sv. Josefa Krásná 13:00:   Komorní smyčcový orchestr Zš a Zuš Jabloňová z Liberce pod vedením Ištvána Matejči se zpěváky Terezou Glosovou, Lucií Kovářovou, Janem Novenkem ze ZUŠ Jablonec nad Nisou  pod vedením Jarmily Klokočníkové. Na programu jsou vánoční písně, pastorely a skladby různých hudebních období. Předvánoční čas bývá  nakloněn dětským vystoupením. Koncert v kostele v Krásné nám ukáže, co vše  děti z našeho regionu dokáží představit při odborném  vedení zkušených hudebních pedagogů.

16:30 „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry)  Bohoslužba s českými  zpěvy pro dobu Adventu s poděkováním za požehnaný rok 2019 na Kittelovsku.

archivní foto

Roráty (z latinského rorate „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, a to zvláště v prostředí utrakvistickém. Dosáhla svého vrcholu v 16. století. Rorátní zpěv provozovala zvláště literátská bratrstva. Rušení bratrstev za josefínských reforem roku 1783 znamená také úpadek rorátů jako takových. Od 20. století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu tradice rorátů. Tento hudební a duchovní zážitek je tak možno zažít při  bohoslužbě na závěr celé akce.  Zpěvníky pro společné zpívání budou k dispozici.  

TZ/Jan Sedlák