Budou muset sportovní kluby v Jablonci vracet kvůli covidu víceleté dotace? Město našlo vstřícné řešení

24. 02. 2021 | 5:42

Jablonečtí zastupitelé schválili uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních dotací v oblasti sportu na roky 2020-2023. Devíti jabloneckým sportovním klubům tím město dalo jistotu, že nebudou muset dotace vracet, ačkoliv kvůli pandemii nemohou plnit podmínky čerpání.

fotbal kluk footballer-3828416 1280
Ilustrační foto

Příjemci víceleté dotace se totiž ve smlouvách zavázali využívat finanční prostředky v předem daném procentuálním poměru na údržbu, popřípadě pronájem sportoviště. A to se v současné době ukazuje jako velký problém. Covid-19 výrazně zasáhl do sportování dětí a mládeže, a tak pro sportovní kluby není zcela možné naplnit některé závazné smluvní podmínky. „Jednoduše řečeno - pokud se netrénuje, sportoviště jsou uzavřená, a tak nelze vyčerpat prostředky na jejich pronájem a údržbu v předepsané procentuální výši. Sportovní kluby by tak musely městu dotace zčásti vracet,“ říká jablonecký náměstek primátora pro oblast školství, kultury a sportu David Mánek a pokračuje: „Na město se obrátila s žádostí o změnu Fotbalová akademie Jablonec, z. s., která upozornila na složitou situaci a deklarovala, že není schopna dodržet procentuální nastavení poměru účelu čerpání dotace. Uvědomili jsme si, že v tuto abnormální dobu je to problém všech devíti jabloneckých sportovních klubů, které jsou příjemci víceletých dotací. Rozhodli jsme se tedy reagovat systémově a přišli jsme s řešením pro všechny, nikoli jen pro jednoho žadatele. Princip je jednoduchý: příjemci dotací mají možnost požádat o uzavření dodatku smlouvy, kterým se poměry čerpání upraví. Jsme si vědomi, že náklady sportovních klubů se nesnižují, proto má jít právě o úpravu poměru čerpání dotace, ne o její krácení.“

Pokud tedy příjemce, sportovní klub či tělovýchovná jednota, v daném kalendářním roce zjistí, že v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 a vládními nařízeními majícími zásadní dopad na jeho činnost není možné využít finanční prostředky v souladu se smluvně předepsaným poměrem účelu čerpání dotace, požádá o změnu procentuálního poměru. Žádost posoudí komise pro sport a tělovýchovu, která ji doporučí radě města schválit či neschválit. Změna poměru čerpání účelu dotace však nesmí mít vliv na charakter a účel projektu, kterým je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže. „Jde jednoznačně o pozitivní přístup ze strany města k řešení problémů, se kterými se sportovní prostředí nyní potýká,“ uzavírá David Mánek.

JN/Jana Fričová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace