Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Do participativního rozpočtu v Jablonci přišlo 26 návrhů za téměř dva miliony korun 

20. 09. 2019 | 16:17

V letošním rozpočtu vyhradil Jablonec nad Nisou milion korun na participativní rozpočet a zároveň vyzval občany, aby zasílali náměty na zlepšení kvality veřejného prostranství v okolí jejich bydliště. Na radnici se sešlo 26 návrhů za celkem 1,8 mil. korun.  

JNlesopark
archivní foto

Milionová položka participativního rozpočtu je dále rozdělená do jednotlivých lokalit podle území osadních výborů. Podle tohoto klíče mají na realizaci návrhů vzešlých od veřejnosti Rýnovice a Lukášov 54 tisíc, Mšeno nad Nisou 195 tisíc, Proseč nad Nisou 41 tisíc, Paseky a Šumava 168 tisíc, Centrum 264 tisíc, Žižkův Vrch 77 tisíc, Novoveská 50 tisíc, Vrkoslavice a Dolina 108 tisíc a Kokonín 43 tisíc korun.

„Do konce června 2019 mohli už patnáctiletí občané s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou navrhnout konkrétní úpravy, projekty či akce v jejich čtvrtích. Podmínkou bylo, že musí jít o úpravy pouze na městských pozemcích, například umístění nové lavičky, altánu, vylepšení hřiště, nebo o nekomerční akce, jako jsou třeba dětský den, oslavy slavného rodáka a podobně,“ vysvětluje specialistka na strategické plánování jabloneckého magistrátu Iva Jirmanová a dodává, že minimální částka na jeden projekt je 10 tis. korun, maximální se rovná částce přidělené dané čtvrti nebo nejvýše 100 tis. korunám.

Do června se na radnici sešlo 26 návrhů v celkové částce 1 774 tis. korun. Ty během prázdnin pracovníci magistrátu kontrolovali, u některých upravili rozpočty na reálnou hodnotu. „Kvůli nesplněným podmínkám nebyl vyřazen ani jeden projekt, chybějící podpisový arch byl u jednoho projektu doplněn. Přesto jich do dalšího kola postupuje třiadvacet,“ říká Jirmanová a upřesňuje, že jednu a tutéž věc navrhly nezávisle na sobě dvě skupiny. Jde o úpravu vyšlapané zkratky ze sídliště u nemocnice k Brandlu, kterou se chodí na tramvaj. Z toho je zřejmé, že úprava nezpevněné cesty je pro místní velmi důležitá. Potřeba obyvatel se však v tomto případě kryje s úmysly města. Na nezpevněnou cestu už má připravený projekt oddělení investiční výstavby, náklady se odhadují na 1,7 mil. korun. Stejně tak z hlasování vypadl návrh infobrány v Kokoníně, což by také řešilo město jako celek v celém Jablonci, nejen v Kokoníně.

Do hlasování, které proběhne v listopadu a prosinci, postoupilo tedy 23 projektů v celkové hodnotě 1,5 mil. korun.  Místní budou vybírat v každé čtvrti ty nejlepší a vítězné návrhy město v příštím roce zrealizuje. „Platí, že hlasovat mohou občané jen v lokalitách, kde bydlí – když mám trvalé bydliště ve Mšeně, hlasuji pouze o „mšenských“ projektech,“ upřesňuje Iva Jirmanová. Způsob prezentace projektů a začátek hlasování město oznámí prostřednictvím webových stránek a dalšími médii.

JN/Jana Hajná