Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Do zbytků jabloneckého zámečku Schlaraffia se zakousl bagr a je "vymalováno". Parcela už bude volná

20. 11. 2019 | 8:36

AKTUALIZOVÁNO: Čím častěji se na sociálních sítích objevovaly fotografie totálně zdevastovaného, před očima chřadnoucího jabloneckého zámečku Schlaraffia, tím jasnější bylo, že půjde k zemi. V pondělí se tato jistota stala skutečností. Do zbytků historizujícího objektu se zakousl bagr a dodělal dílo započaté v květnu letošního roku. Cesta k devastaci ale byla podstatně delší.

schIrma3
archivní foto: Artur Irma

Demoliční výměr je platný. „Povolení nabylo právní moci, může se tedy bourat. Vše je právně v pořádku,“ řekla v pondělí pro idnes.cz mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

ČTK dnes uvedla, že v polovině května město tvrdilo, že sice majitel zámečku, firma MalinaSafety, měla povolení, avšak nenabylo právní moci, jelikož se radnice proti němu odvolala. Věc řešila i policie, jež ji vyhodnotila jako přestupek proti stavebnímu zákonu. Rozhodnout tak musel krajský úřad, který nejprve čekal, jak ministerstvo kultury posoudí opětovný návrh Jablonce na prohlášení stavby nemovitou kulturní památkou. "To poté návrh již podruhé zamítlo. Odbor územního plánování a stavebního řádu proto následně dne 23. 10. 2019 vydal rozhodnutí, kterým zamítl také odvolání města. Rozhodnutí o povolení odstranění stavby je tak pravomocné a vlastník stavby je oprávněn ji odstranit," uvedl mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Zámeček u autobusového nádraží byl postaven v roce 1908 jako sídlo jednoho z klubů pánského spolku Schlaraffia. Byl výjimečný, protože obvykle si toto sdružení svá sídla jen pronajímalo. Budova byla postavena v historizujícím slohu. Společnost MALINA-safety pozemek s vilou koupila v roce 2006, využít ho chce k rozšíření výroby, které už současná budova nestačí. Ministerstvo kultury v minulosti památkovou ochranu neschválilo, přesto se město snažilo budovu zachránit. Vlastník ale objekt ve svém areálu prodat nechtěl. Firma navrhovala, že z objektu ponechá dominantní přední část s věží a cimbuřím, zadní část chtěla zbourat a postavit tam halu pro výrobu a sklady. S městem se ale nedohodla.

Zámečku tak nepomohly žádné záchranné akce aktivistů ani rázné kroky minulých vedení jablonecké radnice. Objekt chátral, psaly se petice, porušovaly se zákony, svolávaly se tiskové konference a... nic.

Co se kolem objektu v nedávné historii dělo? (citace TZ SMJ z 16.5.2019)

V březnu 2008 jednala Komise města pro realizaci městské památkové zóny s vlastníky objektu Schlaraffie (Radek Malina, Eva Jančíková) o jeho budoucnosti. Tenkrát se dohodli, že Schlaraffie bude začleněna do plánované novostavby výrobního a administrativního areálu společnosti na sousedním pozemku, který vlastní stejní majitelé. Tato informace proběhla tiskem. Následně zastupitelstvo schválilo 46. změnu územního plánu, aby se záměr mohl uskutečnit a město nechalo na své náklady zpracovat architektonickou studii, která se stala základem projektu.

 V roce 2010 bylo vše připravené pro záchranu Schlaraffie a její zakomponování do výrobního areálu, investor a majitel obou pozemků získal od města potřebné pozemky ke stavbě stávajícího průmyslového areálu a Ing. arch. Libor Sommer pracoval na projektu.

 7. května 2011 vyšel na iDNES.cz článek„U zámečku v Jablonci se začne stavět moderní komplex“ s citací ředitele společnosti Malina Safety Radka Maliny: Nejprve se postaví moderní komplex a pak teprve přijde řada na opravu zámečku.“

V říjnu 2011 podal Mgr. Miloš Krčmář na Ministerstvu kultury ČR návrh na prohlášení objektu Schlaraffie za kulturní památku. Miloš Krčmář byl mj. členem Komise městské památkové péče Rady města Jablonec nad Nisou.

 V lednu 2012 požádal investor a majitel obou pozemků o demolici sousedního objektu č.p. 2031, kterou následně realizoval.

 V únoru 2012 vydal Magistrát města kladné stanovisko k prohlášení objektu Schlaraffie za kulturní památku.

 V říjnu 2013 se na základě dotazů ze strany Magistrátu na výsledek šetření uskutečnila prohlídka objektu (po dvou letech od podání žádosti). V roce 2014 došlo k vydání rozhodnutí, ve kterém Ministerstvo kultury ČR neprohlásilo budovu Schlaraffie za kulturní památku. Tehdejší ministr kultury Daniel Herman tento verdikt zrušil a vrátil k došetření. Na základě žaloby jednoho z vlastníků objektu se rozhodnutím ministra zabýval od roku 2015 Městský soud v Praze, který v roce 2018 potvrdil původní rozhodnutí ministerstva, že se Schlaraffia kulturní památkou nestane, což ministerstvo v prosinci 2018 definitivně potvrdilo.

V lednu 2014 tehdejší vedení města jednalo s vlastníky Schlaraffie o případném podílu města na opravě objektu. Najít společnou řeč se nepodařilo. Na tomto jednání zazněla ze strany vlastníků nabídka odkupu objektu a jeho přemístění na jiné místo. „Nelze dělat účet bez hostinského a nelze se skládat na opravu objektu, o nějž jeho majitel nemá zájem,“ okomentoval tehdy celou situaci tehdejší primátor Petr Beitl.

 2. dubna 2014 majitelé objektu podali žádost o odstranění stavby na Stavební úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

 20. listopadu 2018 dostal náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík v souvislosti s vyjádřením o existenci sítí informaci, že byla obnovena akce „Demolice objektu Schlaraffia“, resp. po vleklých soudních sporech obnovil majitel objektu proces směřující k odstranění stavby. Zároveň přibližně ve stejné době město obdrželo pracovní verzi urbanistické studie území, které zahrnuje i areál firmy Malina Safety. Náměstek Chuchlík proto inicioval schůzku s majiteli objektu.

 6. prosince 2018 se uskutečnila schůzka náměstka pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka s majiteli zámečku Schlaraffia. Cílem schůzky bylo se vzájemně informovat o plánech rozvoje areálu firmy Malina Safety i celého území na podkladu urbanistické studie a navrhnout směnu objektu Schlaraffie za navazující pozemky v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou. Na závěr schůzky náměstek Chuchlík přislíbil zaslání návrhu směny daných pozemků.

 27. prosince 2018 zaslal náměstek Chuchlík vlastníkům Schlaraffie žádost o komentář k rozpracované urbanistické studii a nabídku směny pozemků, kterou podpořilo celé vedení města.

 3. února 2019 inicioval primátor města další schůzku s majiteli zámečku Schlaraffia kvůli jejímu dalšímu osudu.

 6. února 2019 se uskutečnila výše uvedená schůzka. Jejím cílem bylo ze strany města dojít k dohodě nad možností zachování objektu Schlaraffie prostřednictvímprodeje či směny za navazující pozemky v majetku města. Dle pana Maliny by toto znamenalo zablokování rozvoje areálu jeho firmy, což představitelé města odmítli s tím, že to možné je, i když zůstane zámeček zachován. V závěru schůzky náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík přislíbil, že to doloží prostřednictvím prostorového schématu, ve kterém bude zámeček citlivě zakomponován do areálu firmy.

 12. března 2019 náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík odeslal výše uvedené schéma řešení rozvoje areálu při zachování objektu Schlaraffie majitelům zámečku.Zdůraznil, že je to jedno z možných řešení a že je možné ho dál upravovat dle konkrétních požadavků.

20. března 2019 vyzval náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík majitele objektu Schlaraffie k vyjádření k zaslanému návrhu. Zároveň je informoval o tom, že 20. března bylo vydáno kladné rozhodnutí k odstranění zámečku, a to bez jakýkoliv obstrukcí ze strany města, jak bylo deklarováno na předchozích schůzkách.

 21. března 2019 oslovil zástupce majitelů zámečku Schlaraffia náměstka pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka s žádostí o schůzku, aby společně probrali další postup.

 25. března 2019 se výše uvedená schůzka uskutečnila. V rámci schůzky náměstek Chuchlík zástupcům společnosti Malina Safety představil prostorové schéma, které dokládá možnosti rozvoje areálu firmy při zachování objektu Schlaraffie. Vlastníci zámečku souhlasili s tím, že je to prostorově a provozně možné, ale zamítli toto řešení s tím, že se jim nelíbí. Zároveň jako řešení nabídli, že zachovají a opraví vstupní část objektu s věžičkou, zbourají zbytek stavby a vše si nechají ve svém vlastnictví. Výměnou za toto řešení žádali přednostní právo na koupi navazujících městských pozemků bloku i plochy sousedního parkoviště. Závěrem schůzky byla dohoda, že nabídka bude projednána vedením města.

 26. března 2019 Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad po přezkoumání podkladů pro odstranění objektu Schlaraffie vydal povolení k odstranění stavby.

 27. března 2019 se uskutečnilapracovní schůzka vedení města nad možnostmi řešení situace. Návrh vlastníků Schlaraffie byl vyhodnocen jako značně nevýhodný, protože:

  • Kulturně-historická hodnota objektu spočívá v jeho stavebním celku. Torzo stavby jako pomník historickému odkazu nenaplňuje jeho význam. Cílem města je zachování celého objektu a jeho společenského využití.

  • Pozemky, o které vlastníci objektu projevili zájem, jsou strategickými rozvojovými plochami, které město nemůže přednostně prodat jednomu zájemci.

28. března 2019 primátor Milan Kroupa navštívil ministra kultury Antonína Staňka a konzultoval s ním celou situaci. Na základě této schůzky se město rozhodlo znovu požádat Ministerstvo kultury ČR o prohlášení zámečku Schlaraffia za kulturní památku. V návaznosti na toto jednání předal primátor na ministerstvu návrh statutárního města Jablonec nad Nisou na prohlášení Schlaraffie nemovitou kulturní památkou (žádost byla zároveň odeslána 29. března do datové schránky ministerstva).

 10. dubna 2019 se v zákonné lhůtě odvolal primátor města Jablonec nad Nisou Milan Kroupa proti rozhodnutí o odstranění stavby z 26. března 2019.

 29. dubna 2019 Stavební úřad Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyzval účastníky řízení k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o odstranění stavby.

 11. května 2019 v ranních hodinách došlo k částečnému zbourání objektu zámečku Schlaraffia bez platného povolení o odstranění stavby, což 14. května 2019 potvrdila i Policie ČR, která se případem zabývala.

19. listopadu 2019 - zaúřadoval bagr a je po zámečku, parcela bude volná...

archivní foto: Artur Irma

Schlaraffia je mužský recesistický spolek, který byl založen 10. října 1859 v Praze.

Zakladateli Schlaraffie byl ředitel Německého divadla v Praze Franz Thomé a basista téhož divadla Albert Eilers, k zakládajícím členům patřili další německy mluvící herci a německy mluvící obchodníci, zejména židovští, sdružení ve spolku Arkadia milovníků výtvarného umění a uměleckých památek. Roku 1861 uspořádali výstavu umění na Žofíně. Němčina je stále jazykem Schlaraffie po celém světě. Třemi cíli tohoto celosvětového spolku jsou přátelství, umění a humor. Schlaraffia nemá nic společného se Svobodnými zednáři ani s klubem Rotary International. Schlaraffové se distancují též od karnevalových spolků, s nimiž je lze lehko zaměnit kvůli jejich sklonu k humoru i kvůli jejich pestrému oblečení připomínajícímu nezasvěcenému karneval. Symbolem Schlaraffie je výr symbolizující moudrost.

aro, čtk