Dohoda města Jablonce a kraje zlepší práci s problémovou mládeží, navzájem si zainvestují budovy

11. 10. 2021 | 12:42

Zástupci Jablonce nad Nisou a Libereckého kraje vyřešili léta odsouvaný problém s absencí Střediska výchovné péče (SVP) ve městě. Podle připravovaného memoranda Liberecký kraj zainvestuje 3,5 mil. korun do úpravy prostor pro SVP v budově v jablonecké Smetanově ulici, Jablonec zase opraví za zhruba 6 mil. korun Základní a Speciální školu v jablonecké Liberecké ulici, jejímž zřizovatelem je kraj.  
 

teenagerNow
ilustrační foto

„Umístěním SVP do Smetanovy ulice získají Jablonečané ucelený servis k pomoci při výchově a vzdělávání dětí, které se v tomto ohledu potýkají s nejrůznějšími obtížemi. V zásadě bude možné na jednom místě řešit nejen specifické poruchy učení a chování, ale i dílčí patologie. Velmi kvituji, že se nám podařilo vyřešit letitý problém chybějícího Střediska výchovné péče v Jablonci,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast sociální David Mánek, který za Jablonec vedl jednání s krajem.

Ten považuje za velký úspěch také memorandum, které se k dohodě připravuje. „Společné memorandum zahrnuje pro rok 2022 i vnější rekonstrukci jablonecké Základní a Speciální školy Liberecká 31 – budovu vlastní město, ale školu zřizuje Liberecký kraj. Stav domu je velmi špatný. Je třeba vyměnit velkou část oken, zateplit a udělat novou fasádu. Předpokládané náklady se blíží částce 6 milionů korun, které by měl zahrnovat rozpočet města pro rok 2022.“

Umístění SVP i dohodu mezi městem a krajem kladně hodnotí také ředitel Dětského diagnostického ústavu v Liberci Vladimír Brebta. Právě pod ústav bude jablonecké středisko spadat. „Budova ve Smetanově ulici je příhodná a pro veřejnost snadno dostupná. Sídlí zde už pedagogické a další služby, jež bude SVP vhodně doplňovat,“ říká ředitel Brebta, podle kterého se středisko zaměřuje především na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v náročných životních situacích formou speciálně pedagogického a psychologického poradenství, individuální, párové či rodinné terapie, nezřídka i krizové intervence.

„Pracovníci SVP poskytnou dětem odborné psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření. Dále středisko nabízí individuální a skupinovou konzultační podporu studentům i pedagogům, třídním kolektivům pak programy dlouhodobé primární prevence, diagnostiku třídního kolektivu a intervenční programy,“ uzavírá Vladimír Brebta.
Na opravu školy se už těší ředitelka ZŠ Liberecká 31 Fronika Burešová, neboť na nutnost oprav už leta upozorňovala: „Pro rodiče, kteří se museli smířit už s tím, že je třeba dát jejich ratolest do speciální školy, byl první pohled na nevábný vzhled školy často jakousi poslední kapkou, která je od tohoto kroku nakonec odradila. Nový, atraktivnější vzhled by měl tuto estetickou bariéru konečně odbourat.“

Podle Davida Mánka se uvedenými kroky v Jablonci výrazně zvýší komfort nejen v práci s tzv. problémovou mládeží, ale kvalitnější bude i prostředí základní a speciální školy, kterou navštěvují především děti z Jablonce.

JN/Jana Fričová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace