Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

„Katakomby“ libereckých Lázní ukrývají interesantní práce studentů našich umělecky zaměřených škol, zamaskované názvem Sklářská Odyssea Libereckým krajem

07. 11. 2022 | 0:00

Ve skutečnosti totiž nejde zdaleka jen o výtvory ze skla. Sklo výstavě dokonce ani nedominuje. Výstava je uvedena jako součást soutěžní přehlídky studentů uměleckoprůmyslových škol, kteří se zapojili do regionálního kola celoevropského soutěžního projektu s názvem „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“. Ale ani to pro exponáty, umístěné do okružní chodby nad podbazénovou halou libereckých Lázní, tak úplně neplatí.

Divnozem D. Jelínkové, D. Galové, A. Čihákové a E. Černohorské ze SŠ řemesel a služeb v Jablonci n. N.
Divnozem D. Jelínkové, D. Galové, A. Čihákové a E. Černohorské ze SŠ řemesel a služeb v Jablonci n. N.

Projekt je iniciativou spolku W&Art, nevládní neziskovky podporující a realizující veřejně prospěšné programy, projekty a akce, viz blíže na www.worldart.cz. Tvůrčí soutěže W&Art pořádá již čtvrtým rokem a postupně se do nich podařilo zapojit studenty dalších evropských zemí, letos konkrétně ze šestnácti států. V uplynulých letech byla témata orientována do minulosti. V archivu W&Art si můžete prohlédnout virtuální prohlídky soutěžních expozic na téma Sametové vzpomínky (listopad 1989), Nezapomeneme (hrůzy 2. světové války) a Boj s pandemií.Desiderium Anežky Klimečkové (SUPŠS Železný Brod) reprezentantuje čisté sklářské umění.Název „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ dává tušit, že letos má téma přímou návaznost na předsednictví České republiky v radě Evropy. Zajímavé přitom je, že na soutěž nebyla čerpána žádná evropská dotace. „Chtěli jsme navodit nějaké optimističtější téma, a to směřování do budoucnosti a jak si děti a studenti tu budoucnost představují. To vyšlo jen částečně, protože aktuální události bohužel zaslaná díla hodně ovlivnily,“ říká Pavel Štorkán, ředitel W&Art.Navzdory názvu výstavy dává mnoho studentů přednost přinejmenším kombinovaným technikám. Například Barbora Blažková (VOŠS a SŠ Nový Bor) pro vinotéku použila plast, dřevo a 3D výtisky.Co se liberecké výstavy týče, tak o Sklářské Odyssei Libereckým krajem se ale dá mluvit spíš jako o speciální kategorii. Pointa je v tom, že 43 v Lázních vystavených děl a souborů nejsou práce realizované původně pro tuto soutěž, jak vysvětluje Eva Nytrová, marketingová ředitelka W&Art: „Koncepce přehlídky byla hotová v dubnu, takže žáci zdejších škol by nebyli schopni své návrhy realizovat. Proto jsme se s řediteli dohodli na tom, že budou použity práce již realizované v minulém školním roce.“Polednice Kateřiny Majdlové (SUPŠS Železný Brod). Studentské práce berou věci s nadhledem a nepostrádají vtip, ale některé se zadáním soutěže o představě Evropy v roce 2050 nemají opravdu ani zbla společného.Sklářská Odyssea Libereckým krajem je tedy v podstatě na mezinárodní soutěž naroubovanou prezentací všech šesti umělecky zaměřených středních škol majících za zřizovatele Liberecký kraj. To ale nijak nesnižuje její hodnotu a diváckou zajímavost. Kurátorka výstavy Michaela Kubišová se domnívá, že tematicky by se vystavená díla hodila spíš do Severočeského muzea, které vlastně bylo v 19. století založeno mimo jiné proto, aby prezentovalo výsledky odborných škol. Podle mého soudu ale tato expozice do galerie patří, protože většinou jde o svébytná umělecká díla nepostrádající vtip a zajímavost.Školy se představují na velkoplošných panelech. Jen ten název Sklářská Odyssea Libereckým krajem je silně zavádějící. Zejména v případě škol sklářských jsou k vidění výrobky z nejrůznějších jiných materiálů, často zhotovené technologiemi s oborem zdánlivě nesouvisejícími, jako je například 3D tisk, využití fotoluminiscence a tak dále. Některé exponáty jsou také interaktivní. Kromě vystavených prací každá škola svoji činnost představuje na velkoplošném panelu, takže zájemci o studium zde asi stráví víc času.Masožravky Tomáše Vytlačila, Jana Komárka a Jana Hejleka, uměleckých kovářů z UPSŠ a VOŠ Turnov.Výstavu podpořil Liberecký kraj a záštitu nad ní převzal přímo hejtman Martin Půta. „Měli jsme zájem, aby se realizovala regionální kola, aby se mohlo zapojit více mladých tvůrců, proto jsme oslovili i kraje. Když jsme přišli za panem hejtmanem Půtou, vznikl nápad zaměřit se v rámci vašeho kraje na sklářské a šperkařské školy. Tím je tato výstava výjimečná v rámci celé Evropy, protože jinak jde většinou o díla výtvarná a z oblasti videa,“ doplňuje Eva Nytrová kamínek do mozaiky, vysvětlující proč náš kraj vybočuje ze zadání studentských představ o Evropě budoucnosti.Interaktivní hlavolam Moniky Braunerové ze SUPSŠ a VOŠ Turnov.Spoluvyhlašovatelem projektu je kromě W&Art především Karlova univerzita a její pedagogická fakulta, o mezinárodní kooperaci se starají Česká centra. Projekt ale podporuje řada dalších institucí, firem i jednotlivců. Finále vypukne 22. listopadu, kdy bude v Karolinu na půdě Univerzity Karlovy zahájena závěrečná evropská konference a výstava „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“. Při té příležitosti budou oceněny nejúspěšnější regiony a školy nejen z Česka, ale především mladí tvůrci ze všech zúčastněných států Evropy. Výstavu v Oblastní galerii Liberec můžete navštívit do 15. ledna příštího roku.Fotoluminiscenci využila Eliška Dolenská (SUPŠ Kamenický Šenov) pro lampu Křemitka pletená (3D tisk) i Robin Bernklau (SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou) pro své digitální malby postav anime.Jako součást výstavy doporučuji návštěvu webu neziskovky W&Art. Na její činnosti je totiž možná nejzajímavější dokumentační činnost. Například všechny dosud realizované výtvarné přehlídky jsou kvalitně zdokumentované a archivované na stránkách www.worldart.cz. Z výstav letošního projektu „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ je zatím k dispozici jen virtuální prohlídka prací ZUŠ Moravskoslezského kraje, viz www.e2050.cz. Šperky Barbory Calábkové a Natálie Jiřičkové ze SŠ řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.Proč W&Art věnuje archivaci takovou péči, vysvětluje Eva Nytrová:  „Naším záměrem totiž je, aby se ti studenti na svá díla a na to, co tehdy chtěli říci, mohli podívat za 20 let, kdy už třeba budou zavedenými umělci, designéry, projektovými manažery a podobně.“
Za mě to je možná největší bonus projektu. Troufám si tvrdit, že použitá metoda 3D virtuálních prohlídek již ukončených výstav s možností v detailu zobrazit vytvořená díla by mohla být inspirací pro řadu podobně zaměřených institucí, například právě pro naši Oblastní galerii Liberec.

Text a foto Mad