Jablonečtí radní rozhodli o vytvoření rezervy ve výši 120 milionů. Městu pravděpodobně začnou chybět daňové příjmy

19. 03. 2020 | 20:05

Rada statutárního města Jablonec nad Nisou dnes přijala rozpočtová opatření, která byla původně na programu jednání zastupitelstva města. Materiál byl upraven tak, aby ho dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření mohla projednávat rada města. Odrazila se v něm opatření vyvolaná pandemií koronaviru. Například radní rozhodli o vytvoření rezervy ve výši 120 mil. korun
 

JNvěžradnice
ilustrační foto

„Rada odsouhlasila záměr na vytvoření nové rezervy na restriktivní opatření ve výši 120 mil. Kč v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a předpokládaným nenaplněním příjmů města, a to zejména příjmů daňových. Taktéž schválila přečerpání rezervy na krizové situace o 5 mil. korun, resp. její čerpání na nutné výdaje k řešení povinností města v době mimořádných opatření,“ konstatuje vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová s tím, že na příští jednání rady města má náměstek pro ekonomiku předložit soupis položek, ze kterých budou obě rezervy naplněny.

„Předmětem jednání rady bylo např. zařazení dotací ve výši 3 474 tis. Kč na 41 pracovníků veřejně prospěšných prací do příjmů a výdajů rozpočtu nebo poskytnutí stotisícové individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z. s. Radní odsouhlasili také peněžní dar ve výši 20 tis. Kč na pořízení služebního automobilu pro o.p.s. Rytmus Liberec a pětitisícovou individuální dotaci Lince bezpečí, z. s.,  na zajištění telefonické krizové pomoci,“ vypočítává jednotlivé částky ekonomický náměstek Milan Kouřil.

Z nevyčerpaných prostředků původně určených na zimní údržbu bylo převedeno 952 tis. Kč
na rekonstrukci parkových cest u domu zvláštního určení Novoveská 5 a na demolici WC v Tyršových sadech. Z rezervy na opravu památek bylo uvolněno 240 tis. Kč na opravu hrobky architekta Zascheho na hlavním hřbitově.

Škola a tři školky jsou otevřené od 8 do 20 hodin

Na základě rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let
za nouzového stavu otevřel Jablonec nad Nisou jednu základní a tři mateřské školy. Ty pracují od pondělí do pátku v době od 6 do 20 hodin a jsou určené pro děti rodičů vybraných profesí, a to včetně obcí ORP Jablonec nad Nisou.

Pro školáky mladší než 10 let je určena Základní škola Liberecká 26, ředitel Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725

Pro děti předškolního věku jsou určeny:
MŠ Hřbitovní 10 – Hana Hušková – 483 320 873
MŠ Jugoslávská 13 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Renata Kolischová – 733 161 206
MŠ Tichá 19 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Pavla Macháčková – 734 315 540

Uvedená zařízení zajišťují péči od pondělí do pátku v době od 6 do 20. Časový rozsah může být odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků.

Škola a školky jsou určené pro děti, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci jsou zaměstnanci/příslušníci:
bezpečnostních sborů,
obecní policie,
poskytovatelů zdravotních služeb,
orgánů ochrany veřejného zdraví,
ozbrojených sil,
veřejné dopravy a technické infrastruktury,
zaměstnanců určené školy,
Centra sociálních služeb
magistrátu.

Tuto péči o děti výše uvedených zaměstnavatelů zajišťuje statutární město i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, tedy pro Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou.

JN/Jana Fričová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace