Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Od podzimu začíná v Jablonci nová řada setkání s veřejností, zaměří se na místní témata a projekty

18. 11. 2023 | 8:13

AKTUALIZOVÁNO: Oddělení strategického plánování a kancelář architektury města Jablonec nad Nisou plánují od podzimu další řadu setkání s veřejností, která se budou zaměřovat na místní témata a projekty. Jako první je plánováno setkání s obyvateli sídliště Šumava, a to 30. listopadu od 17 hodin.

jablonec sumava panelaky
Foto: JN

„Konat se budou tradiční setkání politiků s občany, ke kterým se přidají projednání nově zadávané územní studie charakteru zástavby a postupu již probíhající revitalizace sídlišť. Probereme s občany také vyhlašované i probíhající architektonické soutěže a projekty, které KAM řeší na podnět občanů a osadních výborů,“ popisuje novou podobu setkání Markéta Hugová, členka nově zřízené kanceláře architektury města (KAM) jabloneckého magistrátu.

Většina setkání je plánovaná na první polovinu roku 2024, ale to první se uskuteční ještě letos. „Ještě před adventem, a to ve čtvrtek 30. listopadu od 17 hodin, proběhne první setkání. To je určené obyvatelům sídliště Šumava a Jabloneckých Pasek a místem setkáni bude jídelna v Základní škole Šumava. Řešit se budou další kroky revitalizace zmíněného sídliště a budeme sbírat podněty veřejnosti pro územní studii Charakteru zástavby a koncepce mobility města Jablonec nad Nisou,“ nastiňuje témata, kterými se chtějí architekti s občany zabývat, Hugová s tím, že zpracovatelé studie se právě vybírají ve veřejné zakázce. Setkání s občany bude prvním úkolem nového zpracovatele.

Přijďte diskutovat o plánu!

Oddělení strategického plánování Magistrátu Jablonce nad Nisou pořádá ve středu 22. listopadu veřejné projednávání návrhu regulačního plánu RP5 Horní Proseč – jih, který stanoví pravidla pro budoucí využití území mezi ulicemi Zlatá ulička, Horní a Nad Školkou. Setkání začne v 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Proseči.

„Na setkání představíme návrh regulačního plánu, který formálně bude projednáván na přelomu roku. Příchozí se po podrobné prezentaci budou moci doptat na podrobnosti a nejasnosti kolem návrhu a případně formulovat připomínky,“ vysvětluje jablonecký radní Petr Klápště pověřený pořizováním územně plánovací dokumentace.

Podle Klápštěho má návrh plánu za sebou dlouhý a náročný vývoj. „V původním řešení z roku 2018 byla navržena zástavba na celém území kobercem rodinných domů. Postupně bylo vytvořeno několik verzí s úpravami, které omezily zástavbu o třetinu, zachovaly hodnotné přírodní prvky, průchodnost po dnešních cestách i pěšinách a doplnily rekreační aktivity – dětská hřiště, místa setkávání, vyhlídky,“ připomíná Klápště a dodává, že podobné veřejné projednávání městu zákon neukládá. „Chceme však, aby se c nejvíce obyvatel mělo možnost s návrhem seznámit a aby se prodloužila doba na připomínky, která je normálně podle zákona pouze dva týdny po veřejném představení,“ uzavírá radní.

JN/Jana Fričová