Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přesun překladiště odpadu z areálu v Proseči do nové lokality přijde na čtvrt miliardy korun

Na čtvrt miliardy korun přijde podle odhadů plánovaný přesun překladiště odpadu Severočeských komunálních služeb (SKS) v Jablonci nad Nisou z areálu v Proseči do bývalé teplárny Brandl. Celé to bude financovat SKS, řekl u příležitosti podpisu memoranda o společném postupu na dotaz ČTK primátor Miloš Vele (ODS). V sousedství bytové zástavby v Proseči je překladiště od konce 90. let minulého století, ročně jím projde na 15.000 tun odpadu včetně stavební suti.

Jablonec prekladiste prosec
Překladiště v Proseči, foto: JN

SKS má ve zhruba čtyřhektarovém areálu v Proseči nejen překládací stanici odpadu, ale i třídírnu, kompostárnu, recyklační plochu stavebních odpadů, zázemí včetně parkoviště a skladových prostor pro kontejnery. "Působím v Jablonci ve společnosti SKS od roku 2000 a celou dobu diskutujeme s vedením města, kam přestěhujeme naše zařízení. Všichni dobře víme, že Proseč je vhodná na bytovou výstavbu a na úplně jiné zájmy, než jsou odpady," doplnil ředitel SKS Zdeněk Faistaver. Jiné místo se ale dlouho nedařilo najít.

Právě Brandl je podle primátora pro nakládání s odpady vhodný. V minulosti byla lokalita využívaná jako průmyslová - původně tam stál mlýn, pak textilní továrna, později plynárna, elektrárna a v posledních letech teplárna, která zásobovala velkou část města teplem a teplou vodou. Při revitalizaci teplárenské sítě za 260 milionů korun ale provoz teplárny v roce 2016 skončil a budovy byly postupně rozebrány, 162 metrů vysoký komín odstřelili v září 2021. O využití areálu pro odpadové hospodářství se podle Veleho ve městě diskutuje od roku 2015.

Jablonec chce pozemky na Brandlu s SKS směnit za pozemky v Proseči, v budoucnu by měly posloužit bytové výstavbě. "Po podepsání memoranda začneme zpracovávat studii využitelnosti tohoto území, projektanti to tam musí vymyslet a nějakým způsobem to tam poskládat. Do směny potom budou vstupovat jenom pozemky, které budou nutné pro odpadové hospodářství," řekl Vele. Studii využití areálu na Brandlu by radnice chtěla mít do konce letošního roku. Přesun areálu si vyžádá také posudek dopadů na životní prostředí (EIA).

Velká část areálu na Brandlu patří městské společnosti Jablonecká energetická. "Během druhého pololetí letošního roku by měla Jablonecká energetická areál vrátit do majetku města. My jsme historicky Jablonecké energetické dali příplatek mimo základní kapitál a oni by nám to formou nepeněžního plnění měli teď těmi pozemky vrátit," řekl Vele. Pozemky pak bude směňovat město a SKS, nejprve je ale podle něj nutné dát zpracovat znalecké posudky. Pokud vše dobře půjde, mohl by nový areál začít sloužit za tři roky.

čtk