V Jablonci nad Nisou se od pondělí přijímají žádosti na obnovu historických objektů

10. 07. 2022 | 10:21

V pondělí 11. července začne oddělení dotací jabloneckého magistrátu přijímat žádosti o dotace do státního Programu regenerace Městských památkový rezervací (MPR) a Městských památkových zón. Žádosti je možné podávat do konce září.

JNvěž2top
archivní ilustrační foto

Žádosti do městského Programu obnovy MPZ Jablonec nad Nisou určené na opravy objektů, které nejsou kulturní památkou, mohou zájemci odevzdávat na oddělení dotací do konce října.

Program regenerace MPR a MPZ je určený na opravy kulturních památek, výše státní a městské dotace u podpořených projektů se bude odvíjet od přidělené finanční kvóty z Ministerstva kultury. „Jedná se o práce, které se budou realizovat až v roce 2023. Žádosti do programu Ministerstva kultury přijímá oddělení dotací od 11. července až do konce září,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.

Také samotné statutární město Jablonec nad Nisou dlouhodobě finančně podporuje obnovu objektů v městské památkové zóně (MPZ). Proto existuje v městském rozpočtu Program obnovy MPZ Jablonec nad Nisou s alokací ve výši 1,5 mil. Kč.

„Do městského programu obnovy lze předkládat žádosti o dotace pouze na ty objekty, které nejsou kulturní památkou, a to až do konce října 2022, respektive do doby, než se nevyčerpá určená alokace. Neinvestiční dotace jsou určené na zachování a obnovu autentických prvků a konstrukcí. Jedná se o opravu střech, výměnu oken, vstupních dveří, obnovu fasády apod.,“ vysvětluje možnosti užití dotačních příspěvků z městského programu Habadová s tím, že žadatel může získat až 150 tis. Kč, práce je však třeba zrealizovat do října roku 2023.

Podrobné informace a potřebné dokumenty k oběma dotačním programům jsou k dispozici na www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní situace, Památková péče.

Pozor na změnu značení v Kokoníně

Změnu dopravního značení čekají ulice v Kokoníně. Platit budou po úsecích vždy na nezbytně nutnou dobu v průběhu července. Důvodem jsou stavební práce na plynovodu v křižovatce ulic Rychnovská a Dělnická.
Od 11. do 15. července bude ulice Dělnická od ulice Rychnovská do Kokonína jednosměrná, ve dnech 25.-29. 7. bude uzavřená pro veškerou veřejnou dopravu, zákaz nebude platit pouze pro městské autobusy, a to v obou směrech.  

Objížďka povede od 11. do 15. července ulicemi Na Svahu a Rychnovská, v období od 25. do 29. července bude možné jet ulicí Na Svahu na ulici Rychnovská, kudy bude vedený veškerý provoz mimo autobusy MHD. Ty budou jezdit do Kokonína po běžné trase silnicí Rychnovská, do centra se budou vracet ulicemi Na Svahu a Dělnická.

Důvodem přechodné úpravy provozu jsou stavební práce na plynovodu v křižovatce silnice II/287 – Rychnovská a MK ul. Dělnická.

Pozor v ulicích Plynární a Liberecká

Do 17. července budou úplně uzavřené přejezdy tramvajové trati na chodnících v ulicích Plynární a Liberecká. Důvodem je rekonstrukce trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, objízdná trasa vede po silnici I/14 – Liberecká a ulicemi U Nisy, Vodní, Havlíčkova a Pasířská.
Kabely nízkého napětí se budou pokládat od 12. do 15. července v krajnici ulice U Tenisu, je třeba dbát dopravního značení. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace