Oprava Kodešovy ulice ve Frýdlantu začne v červenci, potrvá tři roky

07. 06. 2020 | 9:59

V červenci tohoto roku se začne ve Frýdlantě opravovat Kodešova ulice, která je ve správě Libereckého kraje. Náklady na její kompletní obnovu, která čítá nejen nový asfaltový povrch, ale i splaškovou a dešťovou kanalizaci, veřejný vodovod, chodníky, veřejné osvětlení či obnovu mostů, jsou vyčísleny na zhruba 120 milionů korun bez DPH. Finančně se na obnově budou vedle Libereckého kraje podílet i Město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS). Město Frýdlant částkou 42 milionů korun bez DPH, FVS pak částkou 32 milionů bez DPH.

frýdlant Kodešova 5
Foto: www.mesto-frydlant.cz

„Projekt obnovy Kodešovy ulice se zabývá rekonstrukcí silnice III/03510 v intravilánu města Frýdlant. Celá rekonstrukce je navržena od křižovatky s místní komunikací ulice Míru, po odbočku na Hartu. Celkem se jedná o komunikaci v délce 1612 metrů,“ říká vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje Ing. Martin Čáp. Liberecký kraj v projektu řeší obnovu mostů, opěrných zdí a samotného povrchu komunikace. Spolupodílet se má také na nákladech na výstavbu dešťové kanalizace. 

„Kodešova ulice patří k ulicím s nejrozbitějším povrchem ve Frýdlantu. Město s tím ale nemohlo v minulých letech příliš dělat, protože jde o komunikaci krajskou. Nicméně začali jsme na její žalostný stav upozorňovat Liberecký kraj. Intenzivní jednání pak začalo v roce 2015. Dnes je záměr rekonstrukce Kodešovy ulice před realizací a Město Frýdlant se hlásí k součinnosti na ní a to nejen kvůli jejímu rozbitému povrchu, který způsobuje hluk a obtěžuje obyvatele okolních domů,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Frýdlant chce totiž během rekonstrukce vyřešit i bezpečnost chodců při cestě Kodešovou ulicí. „Kolem této velmi frekventované komunikace nevedou chodníky a chůze po ní je nebezpečná, zvláště pak při zhoršených světelných podmínkách. Proto bude Město Frýdlant během obnovy této ulice investovat také například do chodníků a veřejného osvětlení,“ dodává.

Vedle chodníků a osvětlení bude Frýdlant investovat také do výstavby dešťové a splaškové kanalizace, veřejné části kanalizačních přípojek, vodovodu a veřejné části vodovodních přípojek. „Rekonstrukcí Kodešovy ulice se vyřeší například problém s tím, že v její horní části od Hřbitovní ulice až směrem k Hartě není vůbec vybudován vodovodní řad. Město Frýdlant ho proto nechá zbudovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, kde již nebude dostatečný tlak vody, dojde také k vybudování posilovací stanice,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Rekonstrukce ulice je rozdělena do tří částí. „První etapa zahrnuje obnovu komunikace od křižovatky s ulicí Jiráskovou za mostem u bývalé „traktorky“ až nad železniční přejezd, na křížení s ulicí Polní. Probíhat bude v tomto roce. Druhá etapa je plánována na rok příští a zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Míru včetně mostu přes Řasnici až k hranici první etapy. Obnovovat se bude také další úsek od železničního přejezdu k bývalé samoobsluze, ke křížení s ulicí Horská. Ve třetí etapě, která bude probíhat v roce 2022, se pak bude obnovovat úsek od bývalé samoobsluhy po odbočku k Hartě. Až tam mimochodem povede chodník s veřejným osvětlením,“ dodává starosta Frýdlantu.

Důvody k rozdělení obnovy Kodešovy ulice do tří etap jsou dva. „Tím prvním jsou finance, protože akce je finančně velmi náročná a bude jak pro město, tak pro FVS, představovat po následující tři roky největší investiční akci. Druhý důvod je pak organizační. Nelze totiž na tři roky úplně uzavřít více než kilometr a půl dlouhou silnici, která je velmi frekventovaná,“ vysvětluje Dan Ramzer.

Součástí rekonstrukce ulice bude hned v první, tedy letošní etapě také rekonstrukce železničních přejezdů. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout se se Správou železniční a dopravní cesty na tom, že si obnovu přejezdů na trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem provede společnost na vlastní náklady. Tím se nám nejen zlevní stavba, ale nebudeme muset ani platit za výluku vlaků,“ podotýká starosta Frýdlantu.

Posledním investorem rekonstrukce Kodešovy ulice bude vedle Libereckého kraje a Města Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost. „V rámci této akce provedeme v celé oblasti dotčené stavbou kompletní obnovu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Náklady máme vypočítány v roce 2020 na více než 7 milionů a 100 tisíc korun bez DPH, v roce 2021 na více než 10 milionů a 200 tisíc korun bez DPH a v roce 2022 na více než 12 milionů korun bez DPH. I s 10% rezervou pak jde o částku více než 32 milionů korun bez DPH,“ uzavírá ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.

www.mesto-frydlant.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace