Polsko vydalo rozhodnutí v řízení o prodloužení těžební licence pro Turów. Český nesouhlas sousedy nijak nezviklal

25. 03. 2020 | 7:42

AKTUALIZOVÁNO: Polské Ministerstvo klimatu vydalo před dvěma dny rozhodnutí, které dle všeho umožňuje provoz dolu Turów i po vypršení stávající licence, která polské společnosti PGE platila do konce dubna tohoto roku. Rozhodnutí bylo vydáno i přes výslovný nesouhlas české vlády, četné výtky poslanců Evropského parlamentu a probíhající kroky Evropské komise, která prověřuje významné porušování směrnic na základě stížnosti, jež podal Liberecký kraj.

 

turowIrmaB
archivní foto Artur Irma

Řízení bylo uzavřené a do procesu spojeného s tímto prodloužením licence nebyla i přes opakované žádosti zapojena ani Česká republika, ani Liberecký kraj, ani neziskové organizace či veřejnost. Proto ani dotčená veřejnost, ani těžbou významně postižené sousední státy v tuto chvíli nevědí, jaký je obsah rozhodnutí a jakým způsobem a na jaký časový úsek byla těžba skutečně prodloužena.

„Je zřejmé, že Polsko dělá vše pro to, aby pokračování v těžební činnosti zajistilo, a to bez ohledu na polské i evropské právo. Jsme svědky přímého porušování nebo ohýbání zákonů a směrnic podle toho, jak Polsko zrovna potřebuje. K dispozici je také velmi omezený přístup k jakýmkoli informacím, odmítnuty byly i požadavky české vlády na participaci v řízení. Takový přístup je zcela v rozporu se stanovenými povinnostmi,“ uvedla Petra Urbanová, právnička společnosti Frank Bold Advokáti.

Na úrovni EU již Evropská komise na základě stížnosti podané Libereckým krajem požádala Polskou republiku o vysvětlení v stížnosti uvedených porušení směrnic. Členové Environmentálního výboru Evropského parlamentu zároveň zaslali komisaři Sinkevičiusovi dopis, v němž jej vyzvali k naléhavému vyšetřování případů porušení práva EU v případě prodloužení těžby v dole Turów. Rovněž upozornili na významný nesoulad v tvrzeních a akcích Polska, které má zájem o významný příspěvek z Fondu spravedlivé energetické tranzice. Co se týče Evropského parlamentu, Petiční výbor již projednává petici 13 000 občanů, a to ve speciálním urgentním řízení.

„Proti nezákonnému prodloužení těžby jsme se bránili všemi dostupnými prostředky, ale jak je vidět, polská strana si jednoduše dělá, co se jí zlíbí. Proto jsme se s žádostí o pomoc obrátili na orgány Evropské unie. Kroky Evropské komise a Evropského parlamentu nám daly naději, že budou vyslyšeny názory dotčených občanů, Libereckého kraje a v podstatě celé republiky, čímž bude chráněna naše voda a zdraví našich občanů. Ale ani to nezabránilo Polsku ve vydání rozhodnutí o prodloužení těžby. Věříme, že nyní Evropská komise bezodkladně řízení pro porušení práva proti Polsku zahájí a věc předloží Evropskému soudnímu dvoru, který je naše poslední naděje,“ uvedl Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje.

Prodloužení těžby v polském hnědouhelném dole Turów představuje ohrožení zdrojů pitné vody až pro 30.000 lidí v Libereckém kraji a negativní dopady těžby i provozu elektrárny, jako je znečištění ovzduší, zvýšená hladina hluku, posuvy terénu a vypouštění skleníkových plynů. Proti rozšíření těžby se postavili zejména představitelé Libereckého kraje, česká pobočka organizace Greenpeace a obyvatelé obcí těsně sousedících s dolem. Připravili petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí proti rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów, kterou podepsalo celkem 12.949 osob. Petici s podpisy oficiálně předal člen rady Libereckého kraje pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Jiří Löffelmann ve čtvrtek 5. března 2020 v Bruselu místopředsedkyni Petičního výboru Evropského parlamentu paní Tatjaně Ždanoku. Předání se zúčastnili také zástupci hnutí Greenpeace Česká republika, občané obcí Uhelná a Václavice, zástupkyně právní firmy Frank Bold Advokáti, český europoslanec Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí), slovenský europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) a německá europoslankyně Anna Cavazzini (Bündnis 90/Die Grünen).

Na tiskové konferenci, která předání petice v Bruselu provázela, zazněla ze všech stran vyjádření o spolupráci a společných postupech proti bezohlednému rozšiřování hnědouhelného polského dolu Turów, stejně tak jako v otázce kompenzací a negativních dopadů spojených s rozšiřováním těžby.

Liberecký kraj požaduje po polské straně záruky a kompenzace za případné škody, které rozšíření těžby v dole způsobí na Frýdlantsku a Hrádecku. Vedle požadavků na dodržování limitů hlučnosti a prašnosti či sledování pohybu podloží, požaduje kraj zejména náhrady v případě ztráty vodních zdrojů na vlastním území.

LK/Andrea Fulková   

Foto: Artur Irma    

TZ: Organizace Greenpeace se obrací na soud

Polské úřady vydaly rozhodnutí v řízení, ve kterém firma PGE požádala o prodloužení těžby v dole Turów na 6 let. Polská média, která včera informaci přinesla, tvrdí, že těžaři povolení k dalšímu provozu dolu dostali. Jejich dosavadní povolení mělo platnost jen do 30. dubna. Důl Turów přitom do sebe již dnes stahuje vodu z české strany hranice a má negativní vlivy na životy místních lidí.

Rozhodnutí o prodloužení těžby zatím není k dispozici - sice bylo vydáno už v pátek 20. března, ale dosud nebylo nikde zveřejněno. Procesu se nemohl účastnit nikdo kromě vlastníka dolu, tedy firmy PGE. Z řízení tedy byli v rozporu s evropskou legislativou vyloučeni čeští občané či zástupci nevládních organizací, místních obcí, Libereckého kraje i českého státu. Navíc byly všem odpírány jakékoli informace o probíhajícím řízení - i čeští úředníci, kteří se na popud ministra životního prostředí Richarda Brabce snažili získat informace přímo v Polsku, byli odmítnuti.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace, říká: “Žádost o prodloužení těžby o šest let podala polská těžební společnost jako svůj plán B. Standardní posuzování vlivu na životní prostředí EIA totiž vzbuzovalo v Česku značnou kontroverzi a odpor lidí a česká vláda vydala k záměru nesouhlasné stanovisko. Proto si těžaři vedle původně požadovaných 24 let zažádali pro jistotu ještě o další, kratší povolení. Toto řízení bylo veřejnosti zcela uzavřeno, což považujeme za hrubé porušení práva veřejnosti na účast ve správních procesech. Podali jsme proto na postup polských úřadů stížnost k příslušnému polskému soudu.”

Milan Starec z obce Uhelná, která sousedí s dolem: “Způsob, jakým PGE postupuje, je neuvěřitelný především proto, že ČR a Polsko jsou partnerské země v Evropské unii a koneckonců i v rámci V4. V momentě, kdy nebylo jisté, zda se těžařům povolovací proces podle platné legislativy podaří dotáhnout včas do úspěšného konce, si Polsko zcela bezohledně vůči všem dotčeným subjektům prodloužilo stávající koncesi o 6 let. Věříme, že Evropská komise nepřipustí, aby si z její legislativy dělala jedna z členských zemí trhací kalendář. Jde o zcela flagrantní obcházení pravidel, které v případě, že Polsku projde, bude sloužit jako precedens pro další státy závislé na uhlí závislé.”

Původní záměr PGE je pokračovat v těžbě dalších 24 let. I tento záměr dostal od polských úřadů zelenou, přestože český stát vydal konečné negativní stanovisko k záměru. Proti rozhodnutí se organizace Greenpeace odvolala stejně jako další nevládní organizace a Liberecký kraj.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace, říká: “Považujeme za skandální, že polská strana zcela přestala komunikovat s českým státem, aniž by vypořádala vážné připomínky z české strany. Nejvýraznějším negativním vlivem je ohrožení podzemní vody pro 30 tisíc lidí v Libereckém kraji, která při rozšíření těžby pravděpodobně steče do dolu. Polské úřady navíc rozhodly tajně a uprostřed koronavirové krize. Je jasné, že prioritou pro nás všechny i pro českou vládu je v těchto dnech ochrana našeho zdraví, ale přesto se obrátíme na ministerstvo životního prostředí a vládu s žádostí, aby hájili zájmy a práva českých občanů a kvůli arogantnímu a zcela zřejmému porušení evropské legislativy zažalují Polsko u Evropského soudního dvoru.”

Michael Martin z obce Václavice, která již nyní nemá vodu: “Je zcela neakceptovatelné, že zajištění energetické bezpečnosti Polska opravňuje polské úřady k bezprecedentnímu ignorování oprávněných zájmů dotčených občanů České republiky, k porušování národní i celoevropské legislativy a k pošlapávání dobrých sousedských vztahů, které společnost PGE opakovaně a veřejně vyzdvihovala jako jednu z jejich nejvyšších priorit. Obcházení platné legislativy kýmkoliv - i státem - představuje nepřípustné a nebezpečné jednání zakládající na další porušování práv a pravidel. Žalování Polska u Evropského soudního dvora je přímo nutností pro zachování základního právního principu, že zákony a předpisy jsou závazné pro kohokoliv, tedy i pro státy.”

Proti rozšíření dolu vznikla i petice, kterou společně organizovali Greenpeace, místní obce a Liberecký kraj. Téměř 13 tisíc podpisů převzala od místních lidí, kterým důl Turów krade vodu, v Bruselu europoslankyně Tatjana Ždanoka z Petičního výboru Evropského parlamentu. Ten se měl peticí zabývat už na svém březnovém zasedání, kvůli koronaviru bylo ale jeho jednání odloženo na později.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace