Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

25. února končí termín pro podání přihlášek do soutěže Karla Hubáčka o stavbu roku

10. 02. 2024 | 8:16

V rámci Soutěže Karla Hubáčka byl 1. listopadu zahájen příjem přihlášek do ročníku 2024. A bude to letos jubilejní 20. ročník. Termín uzávěrky přihlášek je neděle 25. února 2024. Poté proběhne opět prezentace všech přihlášených na webu soutěže, v médiích a také formou putovní výstavy. Vyhlašování formou slavnostního setkání všech přihlášených se uskuteční 14. května 2024.

IGI Vratislavice (1)
IGI Vratislavice

Vítězi ročníku 2024 bude opět nabídnuta možnost přihlásit se do celostátního ročníku a náklady na přihlášku v takovém případě získá jako součást ceny pro vítěze.

V průběhu roku 2024 bude soutěži věnována zvýšená pozornost v souvislosti s kulatým jubileem a také výročím 30 let fakulty architektury TUL. Poslední ročníky byly bohaté na zajímavé realizace jak po stránce architektonické, stavebně-technologické, tak s významným společenským přesahem. Těšíme se na zajímavé realizace i v tomto ročníku. 

„I v aktuálně vyhlašovaném ročníku se těšíme na inovativní nápady architektů a stavitelů,“ říká radní Jiří Ulvr, pod jehož gesci soutěž patří. "Každý rok přinese něco nového a těší mě, že se daří představovat také inspirativní projekty mladých začínajících architektů a studentů. A to je také jedním z cílů soutěže, pomoci budoucím architektům dát o sobě vědět a podpořit je v jejich práci,“ vysvětluje Jiří Ulvr. Nové výzvy přináší také aktuálně často skloňovaný enviromentální rozměr architektury a i v tomto ohledu zaznamenal již minulý ročník zajímavé realizace, které ocenila i porota.
 
Všechny zajímavé a leckdy unikátní realizace z posledních ročníků najdou zájemci s podrobnostmi a fotografiemi na webu soutěže stavbaroku.lk. Zde jsou také online formuláře přihlášek do nového ročníku a veškeré další informace. 
 
Kategorie, ve kterých se mohou zájemci ucházet o ceny z oblasti stavitelství a architektury:

1. CENA KARLA HUBÁČKA je vyhlašována jako hlavní cena soutěže s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury, a to nejen v Libereckém kraji.

Cena bude udělena za realizaci stavby nebo realizaci veřejného prostoru a krajiny, které se nachází na území Libereckého kraje, případně s vazbou k Libereckému kraji.

Realizace mohou být z kategorií: Stavba – novostavby, rekonstrukce, bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.; Veřejný prostor a krajina a Inovace – po stránce technického, stavebního i architektonického řešení.

2. CENA JUNIOR je určena pro studenty středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu, do 30 let věku autora. Cílem je podchytit zájem a ocenit talenty mladé, nastupující generace ve stavebnictví v Libereckém kraji.

Porota složená ze zástupců Libereckého kraje, měst, České komory akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českého svazu stavebních inženýrů, Technické univerzity Liberec a nezávislých osobností, nominuje stavby, které splní podmínky soutěže, následně se seznámí s technickými paramenty při autorské prezentaci a stavby dle aktuálních epidemiologických podmínek navštíví. V rámci Hlavní soutěže pak porota dle aktuálního charakteru a množství přihlášek určí další kategorizaci.

3. CENA VEŘEJNOSTI je udělována na základě výsledku veřejného internetového hlasování, které bude probíhat na webových stránkách www.stavbaroku.lk od 15. března do 30. dubna 2024.

TZ/Petra Handlířová