Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

APOSS Liberec, Jedličkův ústav a vybrané krajské školy projdou modernizací a usnadní život handicapovaných

07. 11. 2019 | 18:54

Bezbariérový přístup v jabloneckých gymnáziích, obchodní akademii či na Střední škole řemesel a služeb nebo modernizace příspěvkových organizací poskytujících sociální služby APOSS Liberec a Jedličkova ústavu – to je výčet chystaných projektů, které podpoří Liberecký kraj a fondy Evropské unie. Předložení projektových žádostí musí ještě posvětit krajské zastupitelstvo.

aposs
Vizualizace APOSS

Jsem velice ráda, že můžeme předložit našim kolegům v zastupitelstvu ke schválení projektové žádosti o dotaci z evropských zdrojů. Peníze nám pomohou docílit zajištění tolik potřebného bezbariérového přístupu na vybraných školách v Jablonci nad Nisou v rámci projektu Školy bez bariér, kde budeme čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. K výstavbě nového objektu APOSSu Liberec v lokalitě Nová Ves u Chrastavy a k modernizaci libereckého Jedličkova ústavu hodláme využít také dotace z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

V rámci projektu Školy bez bariér dojde ke zpřístupnění pro osoby s handicapem na těchto školských zařízení:

  1. Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.

výdaje projektu: 22.675.000 Kč

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK: 4.215.154 Kč

  1. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o.

výdaje projektu: 8.380.000 Kč

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK: 1.611.100 Kč

  1. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.

výdaje projektu: 11.380.000 Kč

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK: 2.153.830 Kč

  1. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p. o.

výdaje projektu: 6.855.000 Kč

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK: 1.391.793 Kč

Liberecký kraj dále zažádá o dotaci z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou (IPRÚ) na rekonstrukci III. patra Jedličkova ústavu v Liberci. Vznikne zde 10 nových ubytovacích jednotek s vlastním sociálním zázemím. Klienti budou moci využít i lůžkový evakuační výtah. Celkové náklady dosahují necelých 26 milionů korun. Přes 20 milionů obdrží kraj prostřednictvím evropské a státní dotace.

Z IPRÚ hodlá kraj využít dotaci i na výstavbu domácnosti pro osoby se zdravotním postižením v Nové Vsi u Chrastavy, kde se bude starat o klienty příspěvková organizace APOSS Liberec. Stavba vyjde na 51,5 milionu korun. Stejně jako u projektu v Jedličkově ústavu bude podíl Evropské unie 85 %, dalších 5 % pak tvoří státní dotace.

Pomoc organizacím, které pečují o postižené, je naší dlouhodobou prioritou. Jsem velmi rád, že se nových prostorů dočkají další objekty. A nejde ani tak o krásu a účinnost samotných staveb, ale především o lidi uvnitř těchto zdí a cihel, o ty, kteří neměli v životě takové štěstí, ale přesto si zaslouží důstojně žít,“ uzavřel Pavel Svoboda, náměstek pro resort sociálních věcí.

LK/Filip Trdla