Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

„Pantatínku, paňmaminko, utonuli jsme zimu.“ Dlaskův statek, ale i řada památek v kraji, slaví Velikonoce

29. 03. 2024 | 5:00

Tradiční akci, přibližující návštěvníkům výroční obyčeje a zvyky jarního novoročí, uchystalo na Bílou sobotu, kterou končí postní předvelikonoční období, Muzeum Českého ráje v Turnově na skanzenu Dlaskův statek. Letos připadá Bílá sobota na 30. březen.

DlaskVelikTanec
Titulní foto + fotogalerie dole: archivní foto z FB Český ráj

Bílá sobota byla dnem svěcení ohně, od kterého hospodyně zapalovaly „nový oheň“ v kamnech, na kterých připravovaly všechny pokrmy, které přišly na stůl o Božím hodu Velikonočním. Z oharků ohně se pro ochranu následující úrody dělaly křížky kolem polí, popelem se sypaly louky, ohořelá dřívka se strkala za trám, aby se domu vyhnul oheň.

„Mnoho lidí dnes už neví, z čeho vychází velikonoční tradice a zvyky. Právě paměťové instituce jsou pro objasnění a informovanost zásadní. Naše muzea se snaží vysvětlovat a představovat tradice přitažlivým a pro návštěvníky zajímavým způsobem,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Dlaskův statek, foto LK

Tradiční součástí velikonočního programu v sobotu 30. března bude vynášení Smrti neboli Smrtky do Jizery za doprovodu folklorního souboru Nisanka. Děti s ní tradičně o páté postní neděli – Smrtné – putovaly k nejbližšímu potoku či řece, do které ji hodily, nebo ji upálily. Mařena – smrtka, symbolizovala zimu, a proto musela ze stavení pryč. Její figurína se zhotovovala ze dřevěné hole, obalené slámou.

Oblékala se do dívčí košile, ozdobené fábory, věnci, papírovými květinami a korály z bílých vyfouknutých vajec a šnečích ulit. Poté, co byla Mařena utopena, průvod dětí zpívajících „Nesem vám nový líto a dobrou novinu, pantatínku, paňmaminko, utonuli jsme zimu“ se do vsi vrátil s takzvaným lítem. Pletlo se z jívových ratolestí, které se ozdobily bílými a barevnými vajíčky, řetězy, ptáčky z těsta nebo holubičkami z vejdunků.

Dlaskův statek

V kulturním programu nebudou chybět ani loutková představení pro děti – soubor Loutky bez hranic uvede hry Tři medvědi a drzá Máša a Tři dary – a vystoupení hudební skupiny Waldovy Matušky. Nebudou chybět řemeslné dílny: výroba modrotiskového ptáčka, klapačky, pletení pomlázek a pečení velikonočního pečiva. K Velikonocím na Dlaskově statku patří také řemeslný jarmark a stylové občerstvení.

Velikonoce jsou svátky obnovy života v období přechodu zimy v jarní období. Jejich oslava se formovala ve spojení rolnických tradic nového hospodářského roku a křesťanského obrazu Ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období.

Vrcholí ve Svatém týdnu, kterému říkáme Pašijový nebo Velký. Začíná Květnou nedělí a vrcholí Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Božím hodem velikonočním a Červeným pondělkem, který je spojen s pomlázkou. V tradiční lidové kultuře jsou tyto dny spojeny s řadou obyčejů, které mají především očistný, ochranný a blahonosný charakter. Důležitou roli v těchto zvycích, jejichž kořeny tkví v dobách pohanských, hraje voda, oheň, zeleň a koleda.

archivní foto z FB Český ráj

Program Velikonoc na Dlaskově statku

10:30 Loutky bez hranic – Tři medvědi a drzá Máša

11:30 Folklorní soubory Nisanka a Malá Nisanka (Jablonec nad Nisou)

12:30 Vynášení Smrti do Jizery

13:00 Cimbálová muzika Pazúr (Valašsko)

13:30 Folklorní soubory Nisanka a Malá Nisanka (Jablonec nad Nisou)

14:30 Loutky bez hranic – Tři dary

15:30 Waldovy Matušky – hudební skupina

Dílny pro děti: klapačka, modrotiskový ptáček, pečení velikonočního pečiva, pletení pomlázky

Stálá expozice Ze dřeva a proutí – podomácké zpracování dřeva a proutí v selské usedlosti

Tradiční řemeslný jarmark a občerstvení.

Vstupné: dospělí 110 korun, děti 50 korun, rodinné 230 korun.

Bezděz z dronu..

Velikonoce na hradech a zámcích: dřevořezby, káva i novinky v prohlídkách

Mrazy a sněhy pominuly, hrady a zámky se po zimě zhluboka nadechují a nedočkavě vyhlížejí zástupy turistů, které k jejich branám zavede pěkné počasí o prodlouženém velikonočním víkendu. K této příležitosti na některých z nich uchystali speciální program.

Sváteční atmosféra na Lemberku, foto z FB Zámek Lemberk

„Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky a mají pro věřící velký duchovní rozměr. Velká část společnosti je ale ateistická, vnímá tyto svátky především jako svátky jara a chystá si program na volné dny. Řada kulturních institucí a památek vychází tomuto požadavku vstříc a snaží se připravit zajímavou nabídku,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Státní hrad Bezděz vystaví do 1. dubna v kapli nalezené dřevořezby z kapliček zastavení Křížové cesty na hrad. Na hradě Grabštejn se od soboty do pondělí uskuteční dílničky pro děti. Otevřeno bude mít hradní kavárna U Mehla, kde čeká káva, víno, pivo, limonády i nějaké ty drobnosti k zakousnutí. Od včerejška si návštěvníci mohou prohlédnout velikonoční a jarní výzdobu v interiérech. Do rodového muzea přibudou dobová vyobrazení hradu a kapli bude zdobit kopie obrazu z původního vybavení Madona z Altötting.

Lemberk.

Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple s průvodcem nabídne návštěvníkům zámek Lemberk. Těšit se mohou na ukázku velikonočního slavení a zvyků šlechty ve dvacátých a třicátých letech minulého století.

Na velikonočně vyzdobené interiéry zimního okruhu se lze podívat na státním zámku Zákupy, kde si v letošní sezoně formou speciálních prohlídek a dalších kulturních akcí připomenou odkaz rodu Habsburků. Při této příležitosti se od 28. března připojí k zimnímu okruhu tři zcela nově zpřístupněné prostory.

LK/Jan Mikulička