Cestovní ruch v kraji podpoří dotace z ministerstva, vyčlenilo 200 milionů. Žádat lze do prosince 

14. 10. 2021 | 7:56

Dvě stě milionů korun. Taková je částka, z níž mohou nyní žádat zájemci o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu. Výzvu vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj a uzávěrka žádostí je 17. prosince.

turistikaNewIlustr
ilustrační foto

„Cestovní ruch je oborem, který během koronavirové pandemie kvůli masivnímu úbytku turistů silně utrpěl. Dnes je již sice situace lepší, přesto je každá podpora směřovaná k poskytovatelům služeb v tomto odvětví vítaná,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Cílem programu je zvýšit přitažlivost jednotlivých českých regionů, zvýšit kvalitu služeb návštěvníkům a rozvinout potřebnou infrastrukturu. O dotaci mohou žádat územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních managementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti i podnikatelé.

Rezervovaných dvě stě milionů korun se dělí do tří dotačních titulů. Prvním z nich jsou Nadregionální aktivity, kde je k dispozici 20 milionů korun, druhým Základní a doprovodná infrastruktura a třetím Veřejná infrastruktura, kde se nalézá shodně po devadesáti milionech.

Pro Liberecký kraj není v prvním titulu konkrétní vyhrazená částka stanovena, v druhém a třetím jde shodně o 6.346.000 korun. V případě, že se pro některý titul či kraj peníze nevyčerpají, bude možné je převést tam, kde by se jich naopak nedostávalo. Výše dotace tvoří maximálně poloviční podíl uznatelných nákladů nebo výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 milionů korun.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2021, do 12 hodin. Výsledky by měly být zveřejněny v březnu příštího roku. Více informací je na odkazu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Rok 2022 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (mmr.cz).

LK/Jan Mikulička

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace