Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Díky evropským penězům nechá liberecká knihovna zrestaurovat vzácné tisky 

02. 11. 2019 | 15:05

Sedmnáct tisků, dva rukopisy a dva rukopisné pergamenové zlomky svěřila Krajská vědecká knihovna v Liberci do péče restaurátorek. Stalo se tak díky projektu s názvem Knihovna Liberec — zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace, financovanému Evropskou unií. Čtyři tisky jsou již zpět v knihovně.

Boethius T II 1 před
Foto: LK

„Restaurátorská práce v nejrůznějších oblastech je vysoce odborné umění, které vyžaduje hluboké znalosti, řemeslný um a zkušenost. S ohledem na stáří a stav předmětu musí restaurátor postupovat velice opatrně, protože jakýkoliv nevhodný zásah může předmět nevratně poškodit. Restaurátoři knih se dají v České republice počítat na prstech rukou a v tomto případě spolupracujeme s vynikajícími odbornicemi,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Očistě, odkyselení a restaurování dokumentů předchází vždy fotodokumentace a popis poškození. Teprve potom začíná trpělivá práce, která se zahajuje mechanickým čištěním vazeb i papíru. Účelem restaurování není návrat knihy do původní podoby, aby vypadala znovu jako nová. Restaurátorky vracejí knihám jejich původní eleganci, přičemž zachovávají patinu získanou staletími a přirozený vzhled ručního papíru a gotických vazeb.

 „Práci dvou restaurátorek, Kateřiny Opatové a Michaely Caranové, jsme mohli vidět na vlastní oči při kontrolním dnu a návštěvě v jejich ateliérech,“ dodala ředitelka knihovny Blanka Konvalinková.

Tři knihy z 15. a jedna z počátku 16. století nesly větší či menší známky poškození – ať už používáním, věkem nebo působením vnějších podmínek, ve kterých byly uloženy. Knihy prošly ruční očistou – desky i listy jeden po druhém, papír se dočkal odkyselení, byly prozkoumány vazby, desky a hřbety. Při práci narazily restaurátorky v tiscích například na zrnka rostlin, textilní vlákna nebo drobný hmyz.

„Těší nás, že knihy se mohou nyní navrátit do depozitáře, který díky evropským penězům získal fungující klimatizaci. Staré tisky tak mají nyní ideální podmínky pro uložení — odpovídající teplotu i vlhkost,“ podotkl Václav Kříček, vedoucí bibliografického oddělení knihovny.

Restaurování všech knih by mělo být hotové v příštím roce. Poté je knihovna chce představit na výstavě, doprovázené diskusí s restaurátorkami.

LK/Jan Mikulička

Foto: LK