Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Do projektu potravinové pomoci dětem se zapojí 71 škol, nají se až 1362 žáků. Celkové náklady činí přes 7,6 milionu

04. 09. 2019 | 10:40

Liberecký kraj již popáté umožní na 71 školách a školských zařízeních zajistit stravování dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Kraj již o dotaci na potravinovou pomoc dětem v regionu požádal ministerstvo práce a sociálních věcí.

dětiJídloNew
ilustrační foto

Celkem se pro školní rok 2019/2020 do projektu zapojilo 71 škol a školských zařízení z celého Libereckého kraje. Jeho prostřednictvím bude možno podpořit až 1362 dětí a žáků. Celkové náklady činí 7.653.624,30 korun, přičemž s výjimkou 5 %, které obdrží školy na nezbytnou administrativu, se jedná o náklady na úhradu stravného.

Z předchozího projektu ve školním roce 2018/2019 se rozhodlo dále pokračovat 60 škol a nově se zapojilo 11 škol. Projekt v rámci věcného hodnocení obdržel 92,5 bodu z celkových 100 možných a dle hodnotitelů se jedná o projekt velice kvalitně zpracovaný.

„Projekt potravinové pomoci dětem má určitě smysl. Zajistí dostupné a kvalitní stravování ve školních jídelnách. Pomocná ruka míří adresně a konkrétně. Sociálně slabí jedinci ji bezesporu potřebují a my nechceme být lhostejní,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Vyhodnocené dotazníkové šetření, které proběhlo v mateřských a základních školách v lednu 2019, prokázalo, že projekt zvyšuje účast na vzdělávání a začlenění dětí do kolektivu. Zlepšuje také jejich společenské a stravovací návyky. To, že se projekt stává významnou součástí pomoci dětem z uvedené cílové skupiny, dokazuje i nárůst v počtu zapojených škol.

LK/Filip Trdla