Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Hygienická stanice doporučuje opět nosit respirátory ve zdravotnických a sociálních zařízeních

25. 07. 2022 | 12:23

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KS LK), vzhledem ke zvyšujícím se počtům případů onemocnění covid-19 v Evropě včetně ČR na základě zhodnocení situace šíření SARS-CoV-2 včetně jeho variant a pokynu ministerstva zdravotnictví ČR sjednocující stejný postup orgánů ochrany veřejného zdraví v celé ČR, doporučuje zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest v rámci provádění hygienických a protiepidemických opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí

covidAčr2
Jedna z top covid fotek roku: Dobrovolníci a vyléčená paní. Zdroj: FB AČR

- u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče u pacientů přicházejících na ambulantní ošetření a u osob navštěvujících hospitalizované pacienty

- u poskytovatelů ambulantní zdravotní péče u svých pacientů

- u poskytovatelů sociálních služeb u osob navštěvujících klienty

Ochranný prostředek dýchacích cest by měl být respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Používání ochranných prostředků dýchacích cest se nedoporučuje osobám se zdravotními komplikacemi či obdobně závažnými důvody.

KHS LK s tímto doporučením výše uvedená zařízení kontaktovala.

Zdroj: Tisková zpráva KHS LK, převzato z www.kraj-lbc.cz