Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj bude nadále přispívat na provoz tramvajové trati mezi dvěma statutárními městy, ještě to musí posvětit příslušná zastupitelstva

22. 05. 2019 | 11:45

Rada kraje odsouhlasila znění memoranda o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou. Liberecký kraj platil ročně na provoz tramvajové trati 17,3 milionu korun, v letošním roce bude přispívat částkou 18 milionů a od dalšího roku bude částka navýšena na 25 milionů korun.

Memorandum projedná ještě krajské zastupitelstvo na svém květnovém zasedání a zastupitelstva statutárních měst.

„Budeme se dále podílet na financování tramvajové linky. Náš podíl postupně navyšujeme. Zatímco letos dáme 18 milionů, příští rok to bude již 25 milionů. Chceme pomoci oběma městům, aby tramvajová linka dále fungovala v plném rozsahu. Podle nákladů na přepravu jednoho cestujícího je tramvaj bezkonkurenčně nejdražší způsob dopravy, který má ale své ekologické přednosti. Jsme také připraveni stát se objednatelem, ovšem za určitých podmínek, jakými je například pravidelná analýza na základě skutečného počtu cestujících a optimalizace nákladů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Nebudeme se podílet na investičních nákladech souvisejících s projektem rekonstrukce a projektem prodloužení tramvajové tratě číslo 11. Navrhovaná částka 25 milionů je dále podmíněna přizpůsobením dopravy zájmu cestujících a tím, že Liberec a Jablonec nad Nisou budou přispívat kraji do systému dopravní obslužnosti částkou ve výši 90 korun na obyvatele a tramvaje budou mít systém odbavení, aby bylo jasné, kolik cestujících přepraví,“ dodal Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Celkové předpokládané náklady na financování tramvajové linky č. 11 v roce 2019 jsou bezmála 100 milionů korun. Odhadované výnosy z jízdného činí 15 milionů korun. Dopravce bude požadovat úhradu prokazatelné ztráty 86 milionů korun.

Hlavním úkolem kraje je nadále zajistit vlakovou a autobusovou dopravu. Tramvajové spojení považuje kraj za nadstandardní doplněk. Kraj celkem za vlakovou a autobusovou dopravu mezi oběma městy vynaloží ročně zhruba 32 milionů korun, přitom nepožaduje po statutárních městech žádný příspěvek. Denně průměrně vlak přepraví zhruba 2.000 cestujících v obou směrech, stejně je tomu u autobusové linky 141 v úseku Liberec – Jablonec nad Nisou, za kterou kraj ročně uhradí přibližně 6 milionů korun.

„Provoz tramvaje bude nadále zajištěn společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Liberec v současné době garantuje dopravnímu podniku úhradu celé prokazatelné ztráty v odhadované výši 86 milionů korun. Podle Memoranda se podíl města bude pohybovat ve výši 43 milionů korun. Budeme se také podílet na rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě do centra Jablonce nad Nisou. Chceme zachovat komfort pro cestující, kteří dnes vedle vlaku nebo autobusu budou moci i nadále cestovat mezi městy tramvají,“ dodal Jaroslav Zámečník, primátor statutárního města Liberec.

„Jsem rád, že jsme memorandum dopracovali až do tohoto znění, přestože nám chybí čas a informace, které získáváme až v rámci přípravy projektu prodloužení tramvajové linky č. 11. Neznáme například mnoho okolností, které se týkají investic. Považuji však za zcela zásadní, že jsme se shodli na financování linky, což je nezbytné pro podání žádosti o dotaci,“ vysvětlil primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Milan Kroupa s tím, že vítá rozhodnutí Libereckého kraje přispět významně vyšší částkou na provoz linky a následně, po splnění podmínek memoranda, se přihlásit k plné výši úhrady za cestující mezi městy.

„Tramvajová linka č. 11 je důležitou spojnicí obou statutárních měst, která jsou svým ekonomickým potenciálem pro Liberecký kraj zcela zásadní. Zároveň lze očekávat, že její význam dále poroste díky napojení na ostatní druhy dopravy v Jablonci nad Nisou po dostavbě nového terminálu,“ uzavřel Milan Kroupa.