Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj hledá Památku roku pro rok 2023. Nominace přijímá do 30. dubna.

08. 02. 2024 | 5:41

Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy nemovitých kulturních památek i jejich restaurování uskutečněné v předchozím kalendářním roce. Výherce obdrží pamětní desku a finanční odměnu ve výši 100.000 korun. Kraj přijímá elektronické přihlášky od 1. února do 30. dubna 2024 elektronicky na e-mail pamatky@kraj-lbc.cz.

galerie Pamatka roku
Foto: LK

„Liberecký kraj pomáhá v posledních letech významně svým dotačním programem i individuálními dotacemi obnově památek na svém území. A je to skutečně vidět. Budu moc ráda, pokud se do soutěže přihlásí majitelé obnovených památek. Rádi budeme úspěšné obnovy ukazovat jako skvělé příklady,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na obnově ve výši 100.000 Kč, přičemž stavební obnova může být uskutečňována na etapy, avšak minimální vlastní podíl musí být pro daný kalendářní rok dodržen.

Na území Libereckého kraje se nachází 2.248 památek, z nichž je celkem 39 na Seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy můžou v praxi vést i ke koupi nemovitosti v regionu.

Cenu za obnovu v rámci celé České republiky udílí například také Národní památkový ústav pod názvem Patrimonium pro futuro (dědictví pro budoucnost) nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pod názvem „Památka roku“, avšak na regionální úrovni pouze pro kulturní památky toto ocenění chybí.

Přihláška je přiložena v příloze.

LK/Anna Vašková