Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj musí na dokončení posledního Centra odborného vzdělávání najít v rozpočtu 60 milionů

25. 11. 2019 | 15:59

Poslední z celkových osmi plánovaných Center odborného vzdělávání na Střední odborné škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou se nepodaří dokončit v plánovaném termínu září 2020. Důvodem jsou zejména vady odhalené po odstranění omítek během sanace objektu po loňské havárii.

skola-01
Aktuální stav, foto Mad

Centrum odborného vzdělávání na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou bude stát zhruba dvakrát víc, než se původně předpokládalo. Část školy se při rekonstrukci před rokem zřítila, kvůli sanaci a nutnému zpevnění náklady podle odhadů stoupnou na 206 milionů korun. Původní odhad byl 104 milionů. Zhruba 70 milionů získal na projekt kraj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Novináře o tom dnes informovala krajská radní pro rozvoj Radka Loučková Kotasová (ANO).

Zdroj: ČTK

Liberecký kraj se však i přes nutné výdaje navíc rozhodl v projektu pokračovat. Nyní na jeho dokončení musí najít ve svém rozpočtu odhadem 60 milionů korun.

Na konci loňského roku se zřítila část zdi v budově Střední odborné školy řemesel a služeb v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou. Od března letošního roku prováděla firma Metrostav práce na odstranění následků havárie. Celkové náklady na zajištění objektu, které zaručily, že se budova nezřítí nekontrolovatelně do ulice Podhorská nebo jiné přilehlé části, činily 32.363.260,16 korun včetně DPH. V červnu 2019 si Liberecký kraj objednal dodatečně stavebně-technický průzkum, aby zjistil, v jakém stavu jsou zbylé části objektu. Ukázalo se, že bude nutné části budovy staticky ztužit, ač to původní projekt nepředpokládal.

Od letošního září pracuje v objektu původní firma BAK stavební společnost a. s. Bylo potřeba co nejdříve vylít nový strop mezi 2. a 3. patrem budovy, aby bylo možné demontovat podpůrnou ocelovou konstrukci v ulici Podhorská. Před samotnou betonáží nařídil statik generálního projektanta odstranění všech omítek, aby se ujistil, že je nosné zdivo v pořádku. „Ukázalo se však, že nosné zdivo vykazuje značné vady. Bylo například vyzděno z nekvalitních cihel nebo se ve stěnách objevily duté prostory. Navíc došlo k poškození inženýrských sítí a v minulosti také k mnoha neodborným zásahům do konstrukcí budovy. Nemohli jsme to v žádném případě podcenit a postavilo nás to před dvě nepříliš optimistické varianty – objekt zdemolovat, anebo pokračovat v projektu s tím, že na jeho dokončení budeme muset navýšit investice odhadem až o 60 milionů korun,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Demolice by pro kraj znamenala nutnost zpracovat projektovou dokumentaci pro odstranění stavby a vybrat vhodného zhotovitele. Jelikož se objekt nachází v uliční zástavbě, musely by být staticky zajištěny okolní domy. Budova je pod úrovní silnice, a pokud by mělo dojít k její demolici, musela by zde vyrůst nová opěrná zeď. V chodníku jsou ke všemu umístěny inženýrské sítě, které mají ochranná pásma. Práce by proto musely probíhat opatrně. Do dvora budovy se navíc dá dostat jen s omezenou technikou a pro maximální využití strojů by demoliční firma byla nucena vybudovat nový vjezd přes stávající park, přemostit provizorně řeku Nisu a následně provádět demolici do dvora areálu. Práce by pravděpodobně opět úplně uzavřely průjezd silnicí I/14. Celková částka na demolici je odhadována na základě obestavěného prostoru na zhruba 39 milionů korun. Zajištění okolních objektů by vyšlo pravděpodobně na dalších 25 milionů.

„Přesto všechno jsme usoudili, že tak unikátní projekt, jakým Centra odborného vzdělávání bezesporu jsou, dokončíme. V Jablonci nad Nisou se navíc jedná oNabereme sice více než rok zpoždění a vyjde nás to na nemalé finanční prostředky, které budeme muset najít v jiných položkách krajského rozpočtu, ale přesto věřím, že se nám to konečně povede,“ uzavřel Petr Tulpa, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

„Projekt by měly podpořit evropské peníze, ale zpoždění prací na stavbě nám čerpání dotace dost komplikuje. Přesto udělám maximum proto, aby se nám termín pro podání žádosti prodloužil a my mohli finance z evropských fondů bezezbytku využít. Velice by nám to v tomto případě pomohlo,“ dodala Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

LK/Filip Trdla