Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj podpoří aktivity dětí a mládeže v oblasti tělovýchovy a sportu více než 26 miliony korun 

17. 08. 2019 | 9:37

Krajští radní na své schůzi odsouhlasili poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti tělovýchovy a sportu. Více než 26 milionů korun dá kraj na aktivity dětí a mládeže ve sportovních organizacích. Peníze dostanou organizace na projekty, které svou charakteristikou přispějí ke zlepšení podmínek pro pravidelné sportování dětí a mládeže. Kraj k tomu letos vyhlásí i další dva programy s téměř 6,5 miliony korun, a to na podporu sportovní infrastruktury a lepší dopravní dostupnosti krajských sportovišť. Vyhlášení programů musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

fotbal kluk keeper-2286927 1280
Ilustrační foto

Naším cílem je podpořit zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit. Vnímáme to jako dobrou prevenci proti různým nemocem, ale i vhodnou motivaci pro začleňování dětí do kolektivu svých vrstevníků. Na schůzi rady kraje jsme také schválili záměr vyhlásit dva dotační programy s připravenou částkou ve výši téměř 6,5 milionu korun, kterými chceme podpořit výstavbu, modernizaci a rekonstrukci sportovišť, ale také občanskou vybavenost v oblasti tělovýchovy a bezpečnost při sportu. Nezapomínáme ani na dopravní obslužnost. Poprvé proto vyhlašujeme program, ve kterém žadatelé obdrží finanční prostředky například na nákup nových vozidel, aby se mohli rychleji a bezpečněji dopravit na příslušná sportoviště,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Výzvy programů budou po projednání a schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje zveřejněny na webových stránkách kraje a na úřední desce. Zde budou k dispozici veškeré podrobnosti ke všem dotačním programům včetně kontaktů na správce programů, kteří oprávněným žadatelům poskytnou veškerou podporu v procesu podání žádosti.

LK/Filip Trdla