Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj vyhlašuje dotační programy, které podpoří hasiče, cyklisty, včelaře i zadržování vody v krajině 

05. 12. 2019 | 6:01

Rada kraje odsouhlasila vyhlášení dalších dotačních programů pro rok 2020. Peníze půjdou na podporu hasičů, rozvoj cyklistické dopravy, ekologickou výchovu, retenci vody v krajině či obcím v regionu. Z těchto dotačních programů je možno čerpat celkem 50.877.319 korun. V loňském roce vyčlenil Liberecký kraj pro žadatele částku převyšující 108 milionů.

včelař muž beekeeper-682944 1280
Ilustrační foto

„Dotační programy, stejně jako před rokem, se snažíme vyhlásit vždy s dostatečným předstihem. Chceme, aby žadatelé měli veškeré dostupné informace k dispozici co nejdříve. Na začátku letošního listopadu jsme již vyhlásili dotační výzvu v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V koaliční smlouvě jsme se zavázali, že budeme mít ve všech programech dotačního fondu pro žadatele alespoň 100 milionů korun,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Rada kraje odsouhlasila na své schůzi mimo jiné vyhlášení těchto dotačních programů:

Oblast

Program

Celková částka

Požární ochrany

1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

1.300.000 Kč

Regionální rozvoj

2.1 Program obnovy venkova

25.200.000 Kč

Doprava

6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

5.941.120 Kč

Doprava

6.3 Podpora projektové přípravy

2.766.199 Kč

Životní prostředí a zemědělství

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

1.850.000 Kč

Životní prostředí a zemědělství

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

2.800.000 Kč

Životní prostředí a zemědělství

8.3 Podpora včelařství

1.400.000 Kč

Životní prostředí a zemědělství

8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

300.000 Kč

Životní prostředí a zemědělství

8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

1.300.000 Kč

Životní prostředí a zemědělství

8.6 Podpora retence vody v krajině

8.020.000 Kč

CELKEM

 

50.877.319 Kč

Kraj má dotační portál https://dotace.kraj-lbc.cz/, kde zájemci naleznou veškeré informace pro získání finanční podpory.

LK/Filip Trdla