Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj záchrance navýší příspěvek o šest milionů. ZZS peníze využije na odměny a výjezdy za pacienty

05. 06. 2024 | 14:41

O 6.000.000 korun navýší Liberecký kraj provozní příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK). Kraj může tyto prostředky využít z krizového fondu, a to konkrétně z nevyčerpaných rezerv, jež měl před časem připravené na zajištění ubytování ukrajinských uprchlíků v budově bývalého Skloexportu v Liberci.

ZZS2022a
ilustrační foto

„Peníze pro krajské zdravotníky pomohou zejména překlenout rozdíl mezi jejich odměnami a finančním ohodnocením zdravotnického personálu v nemocnicích. Současná dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů a Českou lékařskou komorou z konce roku 2023 sice určila výši platu lékařů s odbornou způsobilostí a zvýšila osobní příplatek ve výši 5 % zdravotnickému pracovníkovi vykonávající nelékařské zdravotnické povolání.  Nicméně se to netýká zdravotnických záchranných služeb. Vzniká tak výrazný rozdíl v odměňování mezi nemocnicemi a zdravotnickými záchrannými službami,“ uvedl Vladimír Richter, radní pro resort zdravotnictví.

„Toto téma jsme již řešili na Asociaci krajů České republiky. V dohodě jsou opomenuty zdravotnické záchranné služby a zatím se to nepodařilo změnit. Již jsme o tom také několikrát jednali s odboráři,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Kraj se proto rozhodl alespoň částečné dorovnat rozdíl v příjmech zaměstnanců. „Důvodem je i to, že přes rostoucí životní náklady způsobené zejména inflací v předchozím roce nebyly zaměstnancům ZZS LK zvyšovány základní mzdy. Průměrná mzda v příspěvkové organizaci je tak v současné době výrazně nižší než v okolních zařízeních, která fungují jako akciová společnost,“ doplnil Richter.

LK/Filip Trdla