Kraj zřizuje dvě nové sociální služby, které nahradí Dětský domov pro děti do tří let. Reaguje tím na změnu legislativy

09. 09. 2022 | 14:31

Podle novely zákona o sociálně právní ochraně dětí již nebude možné od roku 2025 umísťovat děti ve věku tří a méně let do ústavní péče. Té se v regionu dlouhodobě věnuje krajská příspěvková organizace Dětské centrum Liberec. Liberecký kraj se proto rozhodl současné podmínky zohlednit a zřídí v libereckém dětském centru dvě nové sociální služby – sociální rehabilitaci a denní stacionář pro děti se zdravotním znevýhodněním.

„Postupná přeměna služeb dětského centra započala již v roce 2009, kdy se postupně snižovaly pobytové kapacity dětského domova do tří let věku. Zkvalitňujeme tam odbornou péči a vytváříme podmínky pro individuální přístup. V současnosti poskytujeme všechny pobytové služby dětem v malých rodinných skupinách v samostatných domácnostech i v běžné komunitě. Pomáhá nám i statutární město Liberec, jež kraji pronajímá 2 byty, kde o děti pečují stabilní týmy pracovníků,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Dvě nové sociální služby, které vyrostou v Dětském centrum Liberec:

1. Služba sociální rehabilitace

Bude pomáhat rodičům nezletilých dětí dosáhnout potřebné úrovně rodičovských kompetencí. Zajistí také nezávislost na sociální pomoci při péči o děti v rodinném prostředí. Službu by zařízení mělo provozovat ambulantní a terénní formou od 1. ledna 2023 s kapacitou do 10 klientů.

2. Denní stacionář pro děti se zdravotním znevýhodněním

Jeho cílem je poskytnout dětem službu odpovídající jejich schopnostem, potřebám a přáním, dále vytvářet dětem podmínky srovnatelné se způsobem života vrstevníků a rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí v co nejvyšší možné míře. Předpokládaná kapacita služby je 12 uživatelů se zahájením činnosti od 1. ledna 2024.

LK/Filip Trdla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace