Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj dá 40 milionů na sportování mládeže, podpoří mobilitu klubů i rozvoj infrastruktury

10. 12. 2019 | 8:07

Rada Libereckého kraje odsouhlasila na svém zasedání 3. prosince podmínky a vyhlášení dotačních programů pro oblast školství, mládeže a sportu. V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje je v nich pro žadatele připraveno bezmála 40 milionů korun.

„Formou účelové dotace podpoříme projekty, které se věnují talentovaným dětem nebo prevenci rizikového chování. Pomůžeme také těm, kteří v životě neměli takové štěstí a potřebují například kompenzační pomůcky ve výuce, aby se mohli začlenit do skupiny svých vrstevníků. Žadatelé budou moci předkládat maximálně jednu žádost do každého programu a musí počítat s minimálně 30% spoluúčastí,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Pro oblast podpory školství a mládeže budou vyhlášeny tyto programy:

4.1 Program volnočasových aktivit

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními pro rok 2020

Celkem je v návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 pro tuto oblast vyčleněna částka ve výši 3.210.000 korun.

V rámci podpory sportu budou vyhlášeny tyto programy:

4.23 Sportovní akce

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020

Kraj ze svého rozpočtu vyčlení každý rok prostředky v minimální výši 30.000.000 korun. Z této částky bude minimálně 18.000.000 korun určeno na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, 4.730.000 korun na tradiční sportovní akce, 2.770.000 korun na dotační program sportovní akce, 2.000.000 korun na sportovní infrastrukturu a 2.500.000 korun na zajištění účasti Libereckého kraje na hrách olympiád dětí a mládeže. Peníze kraj poskytne v souladu s Plánem rozvoje sportu Libereckého kraje na roky 2018–2021.

Rada Libereckého kraje rovněž odsouhlasila poskytnutí účelových dotací z programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 v celkové hodnotě 5.250.000 korun a z programu Podpora mobility sportovních organizací v Libereckém kraji 2019/2020 v celkové výši 1.200.000 korun. Seznamy příjemců dotací a výše poskytnutých dotací jsou uvedeny v tabulkách níže.

Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019

 

Příjemce, Název akce

Výše v Kč

1.

Hokejový klub Lomnice nad Popelkou, z.s. – Rekonstrukce strojovny chlazení ZS v Lomnici nad Popelkou

700.000

2.

Město Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou

605.094

3.

FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. – Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z.s.

500.000

4.

Tělovýchovná jednota Jiskra Nový Bor, z.s. – Střecha tělocvičny II. etapa

560.000

5.

Statutární město Jablonec nad Nisou – Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43

552.283

6.

Město Frýdlant – Zateplení sportovní haly ve Frýdlantu

570.798

7.

Město Turnov – Oprava sportovního povrchu na hřišti při ZŠ 28. října v Turnově

500.000

8.

Město Stráž pod Ralskem – Technické zhodnocení malé tělocvičny v budově plaveckého bazénu

500.000

9.

Jizerský klub lyžařů Desná z.s. – Rekonstrukce areálu skokanských můstků JKL Desná v roce 2020

597.476

Podpora mobility sportovních organizací v Libereckém kraji 2019/2020

 

Příjemce, Název akce

Výše v Kč

1.

Lyžařský sportovní klub Lomnice n/P, z.s. – Mikrobus lyžaři

100.000

2.

TJ DUKLA Liberec, z.s. – Zajištění mobility oddílu TJ Dukla Liberec, z.s.

300.000

3.

Sportovní klub Ještěd, Liberec – Nákup automobilu pro SK Ještěd

300.000

4.

FK SLOVAN Hrádek n/N 1910 z.s. – Pořízení vícemístného vozidla pro dopravu členů FK SLOVAN Hrádek n/N 1910 z.s.

300.000

5.

Jezdecký klub Liberec, z.s. – Motorové vozidlo pro Jezdecký klub Liberec

122.450

LK/Filip Trdla