Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj podepsal s Preciosou smlouvu a získal ochranné známky Crystal Valley a Křišťálové údolí

17. 05. 2019 | 12:20

Liberecký kraj dnes podepsal se společností Preciosa, a.s. a Preciosa Lustry a.s. smlouvu o převodu ochranných známek Crystal Valley a Křišťálové údolí. Kraj chce ze silného regionálního tématu skla, bižuterie a šperkařství vytvořit nabídku pro cestovní ruch. Smlouva umožňuje také poskytnout licenci pro užívání značky všem firmám v oboru, které mají alespoň jednu vlastní kolekci a provozovnu v Libereckém kraji. Projekt připraví Agentura regionálního rozvoje, s.r.o.

Liberecky kraj prebira od Preciosy znacku Kristalove udoli
Foto: LK

„Jsem rád, že značka Crystal Valley bude patřit Libereckému kraji. Považuji to za mimořádnou příležitost pro rozvoj cestovního ruchu v kraji. Jasné a rovné podmínky smlouvy nám umožní podpořit tradici sklářství, bižuterie a šperkařství. Firmy v našem regionu se díky tomu mohou dále rozvíjet a do budoucna se nám otevírají i možnosti pro podporu oblasti cestovního ruchu. Vyhlášená marketingová značka sem jistě přiláká další turisty i z jiných částí republiky,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Smlouvou o převodu ochranných známek a další spolupráci Preciosa převádí na kraj marketingové a produktové ochranné známky v celém rozsahu jimi chráněných výrobků a služeb a také webovou doménu www.crystalvalley.cz.

„Liberecký kraj má ve světě unikátní postavení z hlediska šíře výroby ve zmíněných oborech. Dnešní návštěvník chce vidět, jak vzniká foukaná sklenička, jak vypadá práce na bižuterním nebo šperkařském náhrdelníku. A nejen vidět, chce si takovou práci vyzkoušet. Právě takový zážitek mu chceme nabídnout,“ dodala Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Liberecký kraj se ve smlouvě zavazuje, že do rozvoje známek v průběhu tří let investuje 12 milionů korun. Zda se náklady navýší, ukáže budoucí vývoj projektu. Od července bude na webovém portálu www.crystalvalley.cz k dispozici ucelená tematická nabídka, vznikne kvalitní fotodokumentace, tištěné propagační materiály, v plánu je také natáčení filmů, prezentace v zahraničí, nabídka zahraničním cestovním kancelářím. Na podzim proběhne „Víkend Křišťálového údolí“, kdy budou mít zájemci příležitost navštívit bižuterní a sklářské firmy, seznámit se s výrobou a v některých firmách budou mít možnost si vyrobit šperk nebo zkusit práci se sklem.

„Již s předstihem jsme zahájili intenzivní komunikaci s partnery pro management celého projektu tak, abychom s prvními výstupy mohli ještě letos oslovit odbornou i turistickou veřejnost. Pracujeme rovněž na vytvoření vizuální stránky této značky. Chceme, aby se Crystal Valley stalo vlajkovou lodí a tváří cestovního ruchu v Libereckém kraji, tedy značkou, která propojí jednotlivé nabídky,“ uzavřel David Pastva odpovědný za řízení celého projektu.

TZ/Filip Trdla