Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj představil lidem z Nové Vsi projekt obydlí pro zdravotně postižené 

22. 06. 2019 | 13:02

Několik obyvatel Nové Vsi u Chrastavy přivedla do budovy Krajského úřadu Libereckého kraje ve čtvrtek 20. června beseda o plánu postavit zde nový objekt pro zdravotně postižené. Ten by měl v dané lokalitě vyrůst pro devět klientů APOSSu, krajské příspěvkové organizace. Na dotazy majitelů sousedních pozemků odpovídal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda spolu s úřednicemi sociálního odboru a starostkou Nové Vsi Renatou Hajnovou. Vizualizaci objektu lidem představil architekt Filip Horatschke, jeden z autorů studie.

vizualizace 2
Vizualizace

Projekt splňuje požadavky tzv. transformace, tedy přestěhování handicapovaných z dosud jimi obývaných prostor ústavního typu do bytů, v nichž by měli větší soukromí a s pomocí pečovatelek žili podobně jako zdraví lidé. Současně by se zde učili větší samostatnosti. První úspěšný projekt transformace (domova Mařenice) dokončil Liberecký kraj už před několika lety.

Podle projektu transformace APOSS Liberec, pojmenovaným Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Aposs p. o., Nová Ves u Chrastavy, vznikne bytový dům se třemi byty. V něm bude bydlet 9 osob, převážně žen. Bude se jednat o těžší případy postižení, s takzvanou vysokou mírou podpory.

Novostavba je koncipována jako moderní komunitní služba domova pro osoby se zdravotním postižením. Lidé, kteří tu najdou nový domov, trpí většinou mentálním a kombinovaným zdravotním postižením,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „V každém bytě budou žít tři handicapovaní, v ložnici budou maximálně po dvou. Jsou to handicapovaní, o které se jejich rodiny nezvládají postarat. V novém domově naleznou důstojnější bydlení, a současně budou vedení k tomu, aby alespoň část povinností zvládali sami. S tím máme už dobré zkušenosti z transformace domova v Mařenicích. V nových bytech v Novém Boru nebo ve Cvikově jsou klientky dnes schopné si třeba sami vyprat nebo zčásti připravit snídani,“ dodal.

Majitelé sousedních pozemků se na debatě s občany ptali například na to, jestli se v lokalitě nezvýší hlučnost, anebo jak budou řešeny přípojky elektrické energie a další sítě. Občané také upozornili na vyšší podmáčení půdy. Jak vysvětlil architekt Filip Horatschke, voda bude odvedena drenážemi. Pozemek bude oplocený a samotný nízkopodlažní objekt bude obklopen rozsáhlou zelení. Zdravotně postižení se budou pohybovat v doprovodu pečovatelek a dalších sociálních pracovníků, neměli by nijak ohrožovat sousedy.

Nový objekt bude vytápěn tepelnými čerpadly. Přítomné zajímalo také, na jak dlouho bude v průběhu výstavby uzavřená silnice, která sem vede. Ptali se rovněž na to, jestli se objekt nebude časem rozrůstat dalšími stavbami. To ale není možné, protože podmínky projektu, hrazeného z velké části z evropských fondů, musí být dodrženy. Na dotazy občanů odpovídala také ředitelka organizace APOSS Liberec, Ivana Vodrážková.

VizualizacePůvodní travnatý pozemek je v majetku obce, která jej nyní prodává Libereckému kraji. Pokud všechno dobře půjde, včetně stavebního povolení a dalších administrativních kroků, začne výstavba na jaře roku 2020. Dokončena by měla být v červnu roku 2023. Cena samotných stavebních prací je odhadována na přibližně 45 milionů korun s tím, že většinu nákladů by měla uhradit dotace z IPRÚ, tedy z evropských finančních prostředků. Liberecký kraj se bude podílet spoluúčastí 10 % z celkové částky.

LK/Filip Trdla