Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecký kraj připravuje projekt chytrých minibusů, tzv. poptávkovou dopravu. První vozy vyjedou už na podzim

02. 07. 2024 | 10:00

Projekt minibusů, které namísto jízdních řádů ovládají sami cestující pomocí aplikace, plánuje zavést Liberecký kraj už letos na podzim. Jedná se o způsob dopravy, který cestujícím přináší komfortnější a rychlejší službu. Zároveň má velké uplatnění v oblastech, kde není atraktivní nabídka veřejné dopravy v pravidelných a krátkých intervalech. Projekt připravuje KORID LK, který koordinuje dopravu v regionu. 

zkusBusSvitavy
Liberecký kraj hledá inspiraci v jiných regionech. Projekt ZkusBus ke spokojenosti klientů funguje například ve Svitavách. Foto z www.svitavy.cz

Minibusy jezdící pomocí momentální poptávky budou využitelné kdykoli během jejich provozní doby, na rozdíl od v současnosti provozovaných tzv. radiobusů, které je možné objednat jen v čase dle jízdního řádu.

Koordinátor dopravy KORID LK nyní ve spolupráci se společností CITYA připravuje dopravní datovou analýzu Libereckého kraje, jejímž cílem bude vytipovat vhodné lokality pro zavedení tohoto druhu dopravy. „Naším cílem je hledat možnosti, jak dělat veřejnou dopravu pro cestující atraktivnější, rychlejší, komfortnější a jak jim ji přiblížit. Na mnoha relacích provozujeme spoje v krátkých intervalech. Je ale spousta míst, kde to není možné, a proto vidíme projekt chytrých minibusů jako vhodnou příležitost, jak dopravu zlepšit,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pověřený řízením resortu dopravy.

Start projektu ZkusBus ve Svitavách v Pardubickém kraji.

„V regionu chceme pomoci ve dvou základních věcech. Jednak doplňovat městskou hromadnou dopravu v místech, kde nemůže být efektivní. A tím zajišťovat základní obslužnost venkova a řídce osídlených částí. Naším cílem je, aby lidé i v odlehlých oblastech měli spolehlivou a pohodlnou dopravní službu. Aby se dostali k lékaři, do školy, obchodu, za prací, když potřebují. V Libereckém kraji proto plánujeme spustit inovovaný typ poptávkové dopravy, který bude kombinovat flexibilní i tzv. semifixní úseky, tzn. zastávky které vozidlo v určitý čas projede v dané sekvenci. Tímto způsobem chceme dosáhnout ještě větší efektivity a zachování flexibility v poskytování dopravních služeb tak, aby se každý pohodlně dostal tam, kam potřebuje,“ doplnil Dominik Janík, ředitel společnosti CITYA, která dodává chytré technologie k zajištění provozu minibusů.

„Přestože naším cílem je analyzovat celý kraj a připravit možnost rozvoje operativní dopravy v období po roce 2025, již během letošního podzimu chceme tento druh dopravy vyzkoušet v jedné z vytipovaných oblasti v rámci pilotního provozu,“ poodhalil Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK. Kde to ale bude, to představí Liberecký kraj koncem léta.

Obdobný systém hromadné dopravy už úspěšně funguje například v Pardubickém, Jihomoravském nebo Středočeském kraji. Poptávková doprava je nejudržitelnějším druhem veřejné dopravy po stránce ekologické i ekonomické. Její provoz je výrazně levnější než u klasických linkových autobusů, lidem zkracuje čas cestování zhruba na polovinu, nabízí vyšší komfort klimatizovaných minibusů a výrazně snižuje uhlíkovou stopu oproti jiným druhům dopravy. 

LK/Filip Trdla